Hybridarbete

Gör flexibilitet oss mer effektiva?

Flextid och hybridarbete har blivit värdefulla förmåner och en win-win på många arbetsplatser. Det ökar effektivitet och välmående hos medarbetare vilket boostar verksamhetens lönsamhet. Därför är det inte så konstigt att organisationer med en flexibel arbetskultur har fått ett försprång. Här listar vi fyra steg ni som organisation kan ta för att skapa en mer flexibel arbetskultur för era medarbetare.                                

Flexibla arbetstider har visat sig vara en av de parametrar som värderas högst på en arbetsplats. Det är inte så konstigt eftersom de senaste årens möjlighet till hybridarbete blivit till en vana för många. De organisationer som erbjuder medarbetarna att jobba när och var de vill har därför fått ett försprång när det kommer till att behålla och locka till sig nya medarbetare.      

Även om många chefer varit oroliga för att flextid är något som blir på bekostnad av affärsnyttan har den senaste forskningen visat raka motsatsen. Att styra sin egen arbetstid höjer både effektiviteten och får oss att må bra – eftersom balansen mellan jobb och fritid underlättas. Det ökar i slutändan lönsamheten och gör flextid till win-win för både individ och organisation. Att skapa en flexibel arbetskultur kan kännas svårt, men det behöver det inte vara. Här listar vi fyra steg ni som organisation kan ta för att höja effektiviteten, välmåendet och lönsamheten i er verksamhet.          

Sätt det på pränt

Till att börja med är det viktigt att göra det formellt genom att skapa så kallad flextidspolicy. Kommunicera ut och tydliggör den till medarbetarna, då har även du som chef möjlighet att verkligen uppmuntra och poängtera att flexibilitet är en viktig del av er arbetskultur.                                

Lär upp i alla led

Även om du som chef anammar flexibla arbetstider behöver hela ledningen vara med på noterna. De ska hjälpa medarbetarna till en balans mellan jobb och fritid – och behöver därför leda med devisen att det viktiga är att man jobbar effektivt, inte varifrån jobbet görs.                                

Skicka rätt signaler

Det är viktigt att alla i organisationen understryker vikten av en bra balans mellan jobb och fritid, även ledningen. Det skickar viktiga signaler om att även de förstår vikten av, och uppmuntrar, tiden efter arbetsdagens slut. Att det är viktigt att ta hand om sig och inte tävla om att vara sist kvar på kontoret.             

Flexa med gott exempel

Oavsett vad det handlar om behöver du som chef föregå med gott exempel, flexibilitetspolicyn är inget undantag. Flexar chefen kommer medarbetarna också känna att de kan göra det utan oro.                  

Med det sagt är det inte på alla arbetsplatser som flexibla arbetstider och hybridarbete fungerar eller är aktuellt. Då behöver andra verktyg användas för att värna om välmåendet hos medarbetarna.             .

Källa Chef

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.