Ge organisationen ett lyft

Ge organisationen ett lyft

Framgångsrika organisationer utvecklas, växer och skapar förutsättningar för att lyckas genom att ha koll på tre viktiga delar som behöver samspela, nämligen Strategi, Kultur och Struktur.

Kort sagt behöver vi detta

  • En tydlig riktning, veta vart vi ska, en vision och uppsatta mål
  • Värderingar, beteenden, samarbete och ledarskap som stödjer och väcker engagemang för uppgiften.
  • Organisera oss och ha arbetssätt, processer och system som möjliggör strategin och som stödjer önskad kultur

Hur samspelar dessa delar i din organisation?

Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops
Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet
Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.