Ge organisationen ett lyft

Ge organisationen ett lyft

Hur ska man göra för att ge organisationen ett lyft? Framgångsrika organisationer utvecklas, växer och skapar förutsättningar för att lyckas genom att ha koll på tre viktiga delar som behöver samspela, nämligen Strategi, Kultur och Struktur.

Kort sagt:
– Vi behöver ha en tydlig riktning, veta vart vi ska, en vision och uppsatta mål

– Vi behöver ha värderingar, beteenden, samarbete och ledarskap som stödjer och väcker engagemang för uppgiften.

– Vi behöver organisera oss och ha arbetssätt, processer och system som möjliggör strategin och som stödjer önskad kultur

Hur samspelar dessa delar i din organisation?

Vill du ge organisationen ett lyft? Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Empatiskt ledarskap – för sunda organisationer och goda resultat
Webinar: Samarbete på tvären – en introduktion till Radical Collaboration
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.