Ge organisationen ett lyft

Ge organisationen ett lyft

Framgångsrika organisationer utvecklas, växer och skapar förutsättningar för att lyckas genom att ha koll på tre viktiga delar som behöver samspela, nämligen Strategi, Kultur och Struktur.


Kort sagt:
– Vi behöver ha en tydlig riktning, veta vart vi ska, en vision och uppsatta mål

– Vi behöver ha värderingar, beteenden, samarbete och ledarskap som stödjer och väcker engagemang för uppgiften.

– Vi behöver organisera oss och ha arbetssätt, processer och system som möjliggör strategin och som stödjer önskad kultur

Hur samspelar dessa delar i din organisation?

Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.