Förändringar skapar naturligt motstånd

Förändringar skapar naturligt motstånd

Förändringar skapar naturligt motstånd – eftersom de upplevs olika från person till person. Vanligtvis upplever vi förändring som vi valt själva som kul och spännande medan en förändring som vi inte valt kan upplevas som en bestraffning och därmed orsaka stress.

Vi lever i ständig förändring och ibland, utan att vi märker det, har vi tillägnat oss ett nytt beteende. Se exempelvis på det digitala sättet att arbeta på som vi först kanske upplevde som jobbigt men som nu känns naturligt och betydligt enklare.

Scott och Jaffe vidareutvecklade Kübler-Ross modell för sorgebearbetning till en förklaringsmodell för förändring. I en förändring går vi igenom fyra faser:
– Reaktion
– Motstånd
– Utforskning
– Engagemang

Oavsett vilken förändring så går vi alltid igenom alla fyra faserna, även om det ibland går så snabbt att vi inte ens märker det förrän vi är igenom den.

Människor är programmerade för att hitta lösningar, det ger vår hjärna en känsla av belöning. Förändringar skapar ett naturligt motstånd hos oss, men när vi hittar lösningen och börjar bete oss annorlunda kommer även belöningen.

Välkommen att höra av dig till oss för att hjälp vid förändringar.

Relaterade inlägg

Välkommen på frukostseminarium
Framtidssäkrat – Ett nätverk och utvecklingsprogram för HR-ledare
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.