Empatiskt ledarskap

Empatiskt ledarskap – för sunda organisationer och goda resultat

Förmågan att verkligen kunna förstå en annan människas situation och utmaningar är en bra grund till att bygga tillit och förtroende, även kallat empati. En empatisk ledare skapar, genom sitt sätt att integrera med andra, en arbetsplats som präglas av engagemang, produktivitet, kreativitet och innovationsförmåga.

Att som ledare sträcka ut en hand, verkligen lyssna och möta andra där de befinner sig leder till bättre sammanhållning och hög motivation i organisationen. På en sådan arbetsplats trivs medarbetare och viljan att stanna kvar på företaget är hög.

Att kunna kommunicera empatiskt eller uppfattas som en empatisk person kan uppfattas olika beroende på vem vi möter. En god nyhet är att gott ledarskap inte är medfött utan uppnås genom att aktivt träna upp önskade färdigheter, vilket även inkluderar empatisk kommunikation.

Det har visat sig att empatisk kommunikation är ett effektivt kommunikationssätt vid bland annat krissituationer. Genom att ge uppmärksamhet, bekräfta känslor, visa omsorg och vidta lämpliga åtgärder för att mildra situationen, ger tröst och skapar trygghet.

Oavsett hur empatisk du skulle skatta dig själv kan du lyckas genom att använda dessa fyra delar i din kommunikation.

Lyssna
Var närvarande och lyssna för att förstå andras situation. Det förmedlar trygghet och medarbetarna känner sig sedda. När det kommer till empati är aktivt lyssnade ett viktigt verktyg.

Bekräfta
Visa empati genom att bekräfta utmaningar och känslor kopplat till det du har lyssnat på. På så sätt visar du delaktighet i mötet och att du har tagit in informationen. Som ledare behöver du inte lösa alla problem på en gång.

Omsorg
Visa omsorg om dina medarbetare och effekterna av det som förmedlas. Använd ord som visar vad du genuint känner och tänker på när du har lyssnat klart. När du är autentisk och visar att du bryr dig om det som pågår på arbetsplatsen bidrar du till ökat engagemang.

Handling
Ge förslag på åtgärder som kan tas framöver för att komma närmare en lösning. Genom att visa på handling och att du är beredd att vidta de åtgärder som behövs ökar du tilliten och förtroendet till dig.

Empatiskt ledarskap är något som upplevs och uppfattas av andra så anpassa din kommunikation och använd olika kommunikationsmedel och kommunikationssätt för att nå fram.

Här gärna av dig till oss om du vill bli mer medveten om just ditt sätt att kommunicera med andra och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Relaterade inlägg

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops
Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet
Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.