Bli en medveten ledare

Bli en medveten ledare

Ledarskap handlar om att visualisera framtiden, motivera andra att gå i den riktningen och bygga en god struktur för ledarskap och utveckling. Tre kvaliteter är viktigare än andra för ledare som vill växa och utvecklas:

– Viljan att lära
– Självförtroende när det gäller att möta utmaningar
– Öppenhet för återkoppling


En medveten ledare justerar sitt ledarskap för varje situation, uppgift, grupp och individ. Att vara en medveten ledare innebär att du först och främst är handlingsinriktad. Vision utan strategi och strategi utan genomförande kommer inte att leda till framgång. Ledarskap är handling, att skapa relationer och att vara modig.

Några tips till ett mer medvetet ledarskap:
– Var en förebild! Visa vägen och gör det möjligt för andra att agera
  Förtroende är avgörande! Kommunicera tydligt och ta löften på allvar
– Ledarskap är ett delat ansvar! Du behöver andra och andra behöver dig. Lyssna och var lyhörd för andras behov
– Övning ger färdighet! De extraordinära ledarna arbetar och tränar medvetet på att lära sig nya saker. Var öppen för återkoppling, ta hjälp när det behövs, lär från misstag och framgångar.

Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.