Att leda andra chefer

Är det någon skillnad mellan att leda chefer jämfört med att leda övriga medarbetare?

Ja, det finns några väsentliga skillnader. Försvarshögskolan använder begreppen indirekt och direkt ledarskap för att särskilja ledarskapet.

När du leder direktrapporterande medarbetare, dvs. du utövar direkt ledarskap, kan du bygga relation med varje individ och kommunikationen kan präglas av dialog. När du däremot leder indirekt leder du via andra chefer, förändringsledare, projektledare etc. (fortsatt beskrivna som ”länkar”) och du kan inte på samma sätt bygga personliga relationer. Kommunikationen blir mer i form av envägskommunikation där du är sändare av ett budskap. Det innebär också att ditt budskap filtreras genom andra chefer.

Hur leder man då effektivt genom andra chefer? Här nedan delar vi 3 tips.

1. Förmedla visionen/uppdraget för din del av organisationen

Genom att du och dina ”länkar” delar en tydlig gemensam vision kan de lättare forma sitt ledarskap mot den gemensamma visionen och du som chef kan coacha dina länkar. Det coachande förhållningssättet är viktigt i ledarskap generellt men blir ett ännu tydligare ledarverktyg när du leder genom andra.

2. Var en förebild och bygg förtroende hos dina länkar

Ett användbart uttryck är att man som chef alltid är på scen, dvs. vad du gör och säger tolkas ständigt av medarbetare runt omkring dig. Detta gäller alla ledare men din ”image” blir än viktigare när du leder genom andra eftersom du inte i samma utsträckning kan bygga personliga relationer. Fundera på hur du förmedlar budskap och träna din retoriska förmåga. På vilket sätt vill du vara en förebild?

3. Undvik att ”by-passa” dina underställda chefer/länkar

Som indirekt chef kan du lätt urholka dina chefer som rapporterar till dig genom att ha dialoger med medarbetare som egentligen ska ske mellan chef och medarbetare. Det som är effektivt i stunden kan vara ineffektivt på längre sikt. Stötta dina länkar och jobba genom dem.

Vill du ha fler tips? Hör gärna av dig till oss!

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.