Är du ditt bästa jag?

Är du ditt bästa jag?

Är du ditt bästa jag? Kanske har du varit i situationer, kulturer, på arbetsplatser och i relationer där du inte varit ditt det.

Ofta är det en konsekvens av brist på tillit, förtroende och psykologisk trygghet. Det skapar osäkerhet och stress, något som tar kraft och energi. Vilket inte ger oss förutsättningar att uppfylla frågan – är du ditt bästa jag?

Tänk om vi istället kunde lägga den kraften på vårt viktiga uppdrag och en gemensam riktning framåt. Då ökar engagemanget, vi presterar bättre och når resultat.

Som ledare och medmänniska är en av de viktigaste uppgifterna att skapa psykologisk trygghet. Vi behöver trygghet för att utvecklas, våga och prestera och för att nå våra mål och visioner.

Vill du och ditt team stärka er psykologiska trygghet och få mer energi och kraft tillsammans? Hör av dig till oss!

Relaterade inlägg

Varför ska du ge mer feedback?
Från oro till framgång – Konsten att navigera i tider av förändring och osäkerhet
Webinar: Varför ska du följas som ledare?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.