Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet – för välmående och attraktiva arbetsplatser

Vad är empati, varför är det är viktigt och vad kan du göra för utveckla din empatiska förmåga?

Empati brukar beskrivas som förmågan att förstå och uppleva en annan individs känslor. Att förstå en annan person utifrån dennes egen uppfattning oavsett om man håller med eller inte.

Flera studier visar att det finns många skäl till att empati är en viktig förmåga i ledarskapet, bl.a.:

  • Effektivt sätt att bygga förtroende och tillit. En medarbetare som känner att det finns förståelse och förtroende blir mer engagerad i arbetet. Det är också en viktig faktor för skapa en kultur som främjar lärande, samarbete och innovation. (Förslag: här kan vi ha länk till artikeln om psykologisk trygghet)
  • Ökar förmågan att motivera, inspirera och kommunicera. För att kunna motivera, inspirera och nå fram till andra behöver du utgå ifrån vad andra drivs av och har för behov, inte utifrån dina egna behov. 
  • Förebygger stress och utbrändhet. Bristande empati på arbetsplatser kan leda till stress, ohälsa, utbrändhet, ökad personalomsättning och lägre produktivitet.

Vad kan du då göra för att utveckla din empatiska förmåga?

  • Aktivt lyssnande. Lyssna för att verkligen förstå den andra personen, både utifrån vad den säger men också utifrån det som inte sägs (tonfall, känslor, kroppsspråk). Ställ frågor för att stämma av att du förstått rätt och för att förstå mer kring hur den andre person tänker, känner och tycker. (Förslag: här kan vi ha länk till en artikel om aktivt lyssnande. Har vi inte det kan jag ta det som ett av LinkedIn- inläggen som finns på min to do. Om ni tycker det är relevant)
  • Var medveten om vad du själv signalerar i samtal med andra människor, både ord och kroppsspråk. Visa att du vill lyssna (inte vänta på att få säga det du själv vill förmedla), att du är intresserad och bryr dig om den du pratar med. Forskning visar att empatisystemet endast aktiveras om du är intresserad av och värdesätter den andres välmående.
  •  Sätt dig in i andra personers situationer och föreställ dig hur det är utifrån det perspektivet. Om du var den andra personen, hur hade du tänkt och känt då?

Ett svenskt forskningsteam på KTH filmade ett stort antal chefer i möten med sina medarbetare under flera års tid. De kom fram till att den bild cheferna har kring hur de agerar med sina medarbetare inte stämmer med verkligheten. Cheferna tror att de lägger 75% av tiden till att ge återkoppling och att ställa frågor om medarbetarnas arbete – i verkligheten var det 12%. Istället använde cheferna den mesta av tiden till att prata om arbetet generellt, informera och ge instruktioner. Resultatet enligt forskningsledaren Simon Elvnäs blir ineffektivt och onödigt arbete där medarbetare känner att de behöver kontakta chefen flera gånger för att få klarhet. Han uppskattar att upptill hälften av all mötestid skulle kunna sparas in om cheferna lärde sig att utgå ifrån sin medarbetares behov.

Vad blir ditt första steg för att skapa lite mer utrymme för empati i ditt ledarskap?

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.