Från oro till framgång – Konsten att navigera i tider av förändring och osäkerhet

Vi matas dagligen med rubriker om inflation, AI, klimatförändringar, krig och mycket annat som kan skapa oro hos oss. Det är lätt att ryckas med och låta oro och rädsla ta över när vi ska ta framåtriktade beslut. Men faktum är att många meningsfulla, och stundvis till och med de bästa prestationerna, upplevelserna och innovationerna har kommit i samband med osäkra tider och förändringar.  

Ovisshet och möjlighet är två olika sidor av samma mynt. Genom att lära sig hantera ovisshet och välkomna förändringar kan man nå framgång. 

Några tips längs vägen för att navigera rätt i osäkra tider

  1. Formulera om din situation – Genom att fokusera på de möjligheter som situationen skapar kan du på ett kreativt sätt hitta nya lösningar som du annars hade missat. 
  2. Förbered dig på nya och små ”risker” – Lär känna dig själv och dina behov när en förändring sker. Utsätt dig för små förändringar genom att testa en ny aktivitet eller starta dina möten på ett nytt sätt. På så sätt minskar du din oro för förändring och får större tillit till din förmåga att hantera nya utmaningar. 
  3. Agera – Ta små steg framåt och glöm inte att varje steg gör dig en lärdom rikare. Visst är det bra att ha ett mål men just nu är det viktigare att agera utifrån det som är viktigt för dig baserat på dina värderingar. När du är sann mot dig själv och dina värderingar blir du tryggare och modigare.
  4. Uthållighet – Det är viktigt att hantera frustration och andra obekväma känslor. Ta hjälp och fokusera på människor och saker som är viktiga för dig. När du är medveten om dina reaktioner och lär dig att hantera dem blir du handlingskraftig. 

Vilka möjligheter står du inför just nu? 
Kontakta gärna oss om du fler tips och stöd i din förändringsresa. 

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.