Bygg tillit

Bygg tillit för att nå framgång

Vill du som ledare att dina medarbetare ska samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål? Sannolikheten för detta ökar om dina medarbetare känner förtroende för dig och för varandra. Att bygga tillit är därför en viktig komponent om vi vill uppnå framgång och effektivitet och det är ett kontinuerligt arbete att göra över tid.

Några tips längs vägen:

  1. Håll vad du lovat – Om du säger att du ska utföra en uppgift, se till att det blir gjort.
  2. Visa respekt och lyssna aktivt – Lyssna på dina medarbetares åsikter och idéer och visa att du värderar deras input. Var närvarande och avbryt inte. Det skapar en kultur av respekt och öppen kommunikation.
  3. Var ärlig och transparent – Dela med dig till teamet om företagets mål, beslut och processer. Var tydlig i din kommunikation och undvik att dölja information eller att vara hemlighetsfull.
  4. Var rättvis och konsekvent – Undvik att favorisera vissa medarbetare eller att tillämpa olika regler för olika personer, behandla helt enkelt dina teammedlemmar på ett rättvist sätt. Var konsekvent i dina beslut.
  5. Visa empati – Empati är förmågan att förstå och känna medkänsla för dina teammedlemmars känslor och erfarenheter. Visa att du bryr dig om dina teammedlemmars välbefinnande, både professionellt och personligen.
  6. Följ upp och ge feedback – Att följa upp och ge feedback till dina teammedlemmar är avgörande för att bygga tillit. Följ upp på medarbetarnas framsteg, ge förstärkande feedback när det är förtjänat och använd korrigerande feedback vid behov.

Vilka är dina styrkor och eventuella fallgropar?

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!
Till kontaktsidan!

Relaterade inlägg

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team
Ledarskap som fungerar: 7 nycklar till framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.