Att leda i kris

Att leda i kris

När det overkliga blir verklighet och vi plötsligt har en ny situation att hantera och leda genom. När osäkerhet behöver omvandlas till trygghet. Då behöver vi kraft och mod att leda i kris.

Med ökad kunskap och förståelse är det lättare att visa på handlingskraft. Så hur bör du agera och leda i en kris?

Här är kommer några punkter att tänka på.

– Håll dig till checklistan
– Visa på riktning
– Kommunicera ofta och till alla samtidigt
– Ge snabba, men avvägda, beslut för att visa på handling och skapa trygghet.
– Våga säga även det osägbara
– Arbeta med din egen logg
– Se till att få egen återhämtning
– Se till att följa upp, gör en ”After Action Review”

Hör gärna av dig till oss för fler tips.

Relaterade inlägg

Empatiskt ledarskap – för sunda organisationer och goda resultat
Webinar: Samarbete på tvären – en introduktion till Radical Collaboration
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.