Är ni en välfungerande ledningsgrupp?

En välfungerande och strategisk ledningsgrupp leder organisationen mot strategiska mål, fångar snabbt upp trender i omvärlden och behov i organisationen, den är ”snabbfotad” flexibel och lyhörd. Det kan låta självklart att ledningsgrupper fungerar så, men i praktiken finns det många utmaningar att övervinna för att uppnå effektivitet och tillit.

Här nedan beskriver vi några vanligt förekommande områden med utmaningar för ledningsgrupper. När strategier för dessa områden finns på plats bidrar det till många goda effekter för organisationen.

Tid

Ofta är medlemmarna i ledningsgrupper ansvariga för en avdelning och har personalansvar för en grupp. Att leda medarbetare indirekt eller direkt i verksamhetens operativa vardag upptar mycket av ledarens tid och fokus. Förutom den ordinarie verksamheten brukar ledarens uppgifter kryddas med personalvård, driftstörningar, kvalitetsproblem etc. Finns det rimligt mycket tid för ledaren att kunna vara en bidragande och utmanande ledningsgruppsmedlem? Är agendan för ledningsgruppsmötena rimlig i relation till tiden som finns till förfogande?

Hur ofta avbryts ledningsgruppens arbete av telefonsamtal, naggas i kanten av att någon kommer sent eller ”jag ska bara”…?

Tillit

Det tar tid att bygga tillit i grupper och inte minst i en ledningsgrupp. Tilliten är en av de viktigaste förutsättningarna för att ledningsgruppen ska fungera. I instrumentet Five Behaviors of a cohesive (Patric Lencioni), beskrivs tillit bland annat som ”sårbarhetstillit”. Det innebär att känna sig trygg nog att säga ”jag ber om ursäkt” eller ”jag tror jag gjort fel”. En ledningsgrupp präglad av tillit hanterar konflikter effektivt och håller varandra ansvariga, allt för ett bättre resultat och en hälsosam organisation.

Tydlighet

Brist i tydligheten underminerar tilliten, och tilliten i ledningsgruppen är en förutsättning för ett tydligt budskap till organisationen. Budskap som i ord och handling visar att ledningsgruppen gemensamt står bakom budskapet de sänder ut. När det blir otydligt riskerar budskapet att bli spretigt vilket leder till att det går åt mer till att tillrättalägga och förtydliga, tid som oftast upplevs inte finns.

En ledningsgrupp präglad av tillit har processat sitt budskap på ett konstruktivt sätt. Tydligheten i ledningsgruppens budskap skapar trygghet och stolthet hos medarbetare vilket tolkas positivt på marknaden. Tillit och tydlighet är förtroendekapitalet som ledningsgruppen har att vårda och stärka i gruppen och därmed i hela organisationen.

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.