Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans

Enough is enough – Många av oss är nog vana vid att göra allt och lite till på jobbet, och detta är något som många företag premierar. Men när den mentala ohälsan sprider sig bland arbetsplatser är det kanske chefernas tur att go the extra mile för de anställdas skull? 

Här kommer därför våra tre bästa tips för hur du hjälper dina anställda att hitta balans – både på och utanför jobbet!

Många av oss är nog vana vid att göra allt och lite till på jobbet – och det är också det som de flesta företag premierar. Men när den mentala ohälsan sprider sig bland arbetsplatser är det kanske chefernas tur att go the extra mile för de anställdas skull? 

Det finns en trend som florerat i sociala medier under en tid och som nu spridit sig till allt fler arbetsplatser. Fenomenet kallas quiet quitting och refererar till en slags tyst nedtrappning i engagemang bland anställda. En nedtrappning som ofta hänger ihop med sjukskrivning och uppsägning – tydliga signaler på arbetsrelaterad mental ohälsa. 

Att må bra på sin arbetsplats påverkar hela livet och beror på flera olika saker. Det är exempelvis viktigt att ha en rimlig arbetsbelastning, tydliga och givande arbetsuppgifter och tid till annat utanför jobbet. När det kommer till quiet quitters fattas ofta några av dessa punkter vilket leder till lågt engagemang och i värsta fall utbrändhet, något chefer behöver ha koll på för att kunna hjälpa anställda till att må bättre. 

Det är på gott och ont som människors negativa upplevelser på arbetsplatsen slagit igenom i sociala medier. Det är ett gott tecken att fler prioriterar sitt välmående, samtidigt som många företag inte gör det. Här nedan listar vi tre tips för hur du som chef kan hjälpa dina anställda till ett mer balanserat och långsiktigt arbetsliv.

1. Lyssna till de anställdas behov
För att minska mental ohälsa på arbetsplatsen behöver du som chef skapa tillfällen till kontinuerliga avstämningar med varje anställd om hur de mår. Inte bara utifrån ett arbetsrelaterat perspektiv utan även hur väl arbetet balanserar med resterande delar av livet. Det ger anställda chans att dela med sig av sina upplevelser, vilket lägger grunden för en positiv arbetsmiljö.

2. Tydlighet lättar arbetsbelastningen
Tydlighet vet vi är positivt för hälsan och skapas enklast i samtal. Samtal där du som chef, tillsammans med dina anställda, kommer fram till arbetets syfte och mål. Tydligheten kommer då brygga över till en trygghet i att veta vad som förväntas av en. Det gör det lättare för människor att ta kontroll över sitt arbete och kunna säga till om det blir för tungrott.

3. Balans mellan arbete och privatliv
Arbetsrelaterad hälsa handlar för de flesta om en balans mellan arbete och fritid, vilket kan betyda olika saker från person till person. Dels är det viktigt att prata om, men du som chef behöver också föregå med gott exempel kring hur du själv anammar en sund inställning till arbete och fritid. Det kommer bidra till att anställda vågar värdesätta sin eget mående vilket kommer höja engagemanget och stärka gemenskapen på arbetsplatsen.

Relaterade inlägg

Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.