Vad vi gör / Öppen utbildning

Lipus-certifierad ledarskapsutbildning för ST-läkare och BT-läkare (LIV) 2022

Delmål a1, a2 och a6 (delmoment 2: ”Hälso- och sjukvårdens organisation och administration”) enlighet med SOSFS 2015:8.

Delmål  STa4, STa5 och STa6 i enlighet med HSLF-FS 2021:8.

Delmål BT8, BT10 och BT11 i enlighet med HSLF-FS 2021:8

MÅLGRUPP
ST-läkare under utbildning

DATUM HÖSTEN 2022 
Modul 1: 18-20 oktober
Modul 2: 17 november
Modul 3: 14 december
Modul 4: 17-19 januari 2023

HÖSTEN 2022
Plats:
– Modul 1: 3 dagar internat, Aspenäs Herrgård, Lerum
– Modul 2: Virtuell  workshop, halvdag
– Modul 3: Virtuell workshop, halvdag
– Modul 4: 3 dagar internat, Aspenäs Herrgård, Lerum

Kurspris: 17 900 kr exkl. moms
Konferenspaket: 8350 kr exkl. moms
Anmälan för höstens kurs sker via denna länk.
Sista anmälningsdag för vårens kurs: 16 september 2022

KRAV FÖR DELTAGANDE

Du ska inneha en ST-tjänst och påbörjat din specialiseringstjänstgöring. Kursen genomförs i internatform och du förväntas delta även kvällstid.

KURSMOMENT

Utbildningen genomförs både i internatform (3+3 dagar) och i 2 virtuella lärteam (0,5+0,5 dagar). Arbetsuppgifter ska göras inför, mellan och efter utbildningsdagarna.

Modul I. (3 dagar internat): “Leda sig själv”

Dag 1:

Check-in och intro
Förväntningar/spelregler
KEPS
Anpassat ledarskap för individ och grupp
Lunch
Självpresentationer
Öppenhets/tillitsspiralen
Johari fönster (modell)

Dag 2:

Reflektion & återblick
Mångfald
Makt
Lunch
Jämlikhet – utmaningar i vardagen
Etik som riktlinje i vardagen

Dag 3:

Reflektion & återblick
Värderingar, moral och etik i ledarsituationen
Feedback
Lunch
Coaching
Handledning och coachande förhållningssätt
Modul II. (0,5 dagar virtuella lärteam): “Leda sig själv”

Dag 4:

Kl. 9-12 Kultur och mångfald – utmaningar i vardagen
Modul III. (0,5 dagar virtuella lärteam): “Leda andra”

Dag 5:

Kl. 9-12 IMGD – Gruppens utveckling
Modul IV. (3 dagar internat): “Leda andra och leda i verksamhet”

Dag 6: 

Incheck
Att Leda och kommunicera i en politiskt styrd verksamhet
Förståelse och kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration
Situationsanpassat ledarskap
Kommunikation, del 1
Lunch
Konflikthantering på arbetsplatsen (CUDSA)
Förändringsledarskap

Dag 7: 

Reflektion & återblick
Kommunikation i organisation, del 2
Lunch
Retorik och påverkan
Förändringskommunikation
Presentation – Förändringscase
SWOT-analys

Dag 8: 

Reflektion & återblick
Organisationslära
Påverkanscirkeln
Lunch
Individuell handlingsplan
Utvärdering
Check-ut

PEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på tre metoder:

> Processinriktad inlärning
> Upplevelse- och problembaserad inlärning
> Handlings- och reflektionsorienterad inlärning

Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig beskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220071).

Öppna utbildningar

Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.