Psykologisk trygghet = hög prestation?

Så hanterar du härskartekniker

Möten med människor är oftast båda roliga, stimulerande och givande. Men ibland möts vi av någon som av något skäl har behov av att stärka sitt ego genom att nedvärdera människor hen möter.

Härskartekniker uppstår när någon systematiskt använder destruktiva beteenden i möten med andra människor. Mötet med en sådan person kan lätt bringa en ur fattning, få en att känna sig bortgjord eller skyldig. Då är det viktigt att påminna sig själv om att ”det inte handlar om mig” utan att det är ett behov ofta sprunget ur rädsla och osäkerhet hos den person som orsakade agerandet.

Som kollega och medmänniska är det viktigt att vara uppmärksam på om du ser mönster och tendenser av härskartekniker som drabbar någon i din omgivning och spegla det som sker. Att inte agera är att ge ett tyst medgivande till att det får fortgå.

Som ledare har du ansvar för att skapa förutsättningar för ett arbetsklimat där härskartekniker inte får utrymme i det mellanmänskliga samspelet på arbetsplatsen. Det är lättare att förebygga än att försöka stävja om det uppstår.  

3 tips för att förebygga uppkomst av härskartekniker

  1. Sätt upp spelregler som beskriver förväntade beteenden i gruppens samspel. Prata om dem och uppdatera spelreglerna efter gruppens utveckling och behov. Spelregler som är närvarande i det dagliga arbetet underlättar när vi ger feedback. Vi kan alla ha en dålig dag och tappa humöret i utsatta situationer. Då är spelregler ett bra stöd för att direkt ge feedback när någon av misstag beter sig olämpligt mot en kollega.

  2. Skapa ett öppet klimat genom att lära känna varandra i teamet lite djupare. Genom att vara nyfikna på varandra och ge utrymme för att lära mer om varandras intressen, kompetenser och erfarenheter stärks relationerna i gruppen vilket i sin tur successivt stärker tilliten i teamet. Det minskar risken för att destruktiva beteenden uppstår mellan kollegor.

  3. Skapa en arbetskultur där ni utvärderar och ger feedback både resultat och samarbetsklimat. Låt det bli en naturlig del av gruppens arbete genom regelbunden AARAfter Action Review Med lösningsfokuserade frågeställningar somvad har vi gjort bra?” eller vad kan vi göra bättre? skapas ett naturligt forum att prata både om teamets prestation och samarbetsklimat. 

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.