Varför ska du följas som ledare?

Känner du din organisation?

Alla verksamheter behöver medarbetare som ser till att organisationen rör sig i rätt riktning och når sina mål.

Chefer och ledare bör vara personligt engagerade i relationen till sina anställda. Trots det visar en undersökning från Gallup att enbart 4 av 10 medarbetare anser att “min chef verkar bry sig om mig som person”.

Att förbättra den siffran skulle kunna ge enorm påverkan på organisationen. Enligt undersökningen skulle en fördubbling av den siffran bland annat leda till 10% ökad kundnöjdhet men också en minskad arbetsfrånvaro med hela 41%.

Medarbetare behöver få veta hur viktiga de är. De behöver ha personlig kontakt med sin chef och förstå att både chefen och organisationen värdesätter hen som individ. En ledare som lär känna sina medarbetare bäddar för en tryggare arbetsmiljö.

Medarbetare som känner sig trygga på sin arbetsplats är mer benägna att göra sin röst hörd, presentera nya idéer, stötta andra och därmed växa som individ på företaget.

Självledarskap – ta vara på varje medarbetares kapacitet

Ledare som främjar individens hälsa och välmående, genom en trygg arbetsplats där varje medarbetare känner sig hörd, lägger grunden till gott självledarskap.

I artikeln “Self-Leadership: Toward an Expanded Theory of Self-Influence Processes in Organizations” beskriver managementforskaren Charles Manz de många fördelarna med det ett starkt självledarskap. Det gör även Malin Edshage och Mia Ekman som i sin bok “Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap” beskriver hur kärnan för att en organisation ska lyckas med sitt uppdrag är att värna om självledarskapet.

Innebörden av självledarskap är att ta vara på medarbetarnas egna kapacitet till problemlösning och ansvarstagande. Det är ett arbetssätt som de allra flesta gynnas av men som inte alla organisationer lyckas med.

För att självledarskap ska vara möjligt behöver du som ledare uppmuntra till det genom att bygga psykologisk trygghet med öppenhet och transparens.

Både Charles Manz och författarparet Malin Edshage och Mia Ekman beskriver att ett välfungerande självledarskap har en mängd fördelar, bland annat bidrar det till:

  • Att beslut kan fattas snabbare. Om du som chef inte behöver engagera dig i alla beslut som tas i det dagliga arbetet kan beslut fattas mer effektivt vilket i sin tur leder till snabbare förändring i rätt riktning.
  • Ett ökat engagemang. Får medarbetarna ökat förtroende genom mer ansvar leder det ofta till ett större engagemang.
  • En mer attraktiv arbetsplats. Självledarskap och flexibilitet är av stor vikt för arbetssökande och potentiella samarbetspartners, inte minst i de yngre generationerna. Genom att främja denna typ av arbetssätt blir er arbetsplats mer attraktiv, även för utomstående.

Motivation är vägen drivkraft

En nyckel till ökad lönsamhet för en organisation är att ha engagerade medarbetare. Motiverad personal bidrar naturligt och har ett större driv.

Som chef och ledare är det därför av stor vikt att arbeta kontinuerligt med den “mjukare” delen av ledarskapet genom att engagera, motivera och inspirera. Detta lyfts bland annat i Gallups undersökning som beskriver att motivation, feedback och visa uppskattning är tre viktiga beståndsdelar för att få sina medarbetare att trivas och prestera på jobbet.

Att motivera sina medarbetare kan vara svårt att göra om man som chef inte känner dem och vet vad de motiveras av. För vissa kan motivation handla om att ha tydliga mål medan andra motiveras av feedback eller visad uppskattning. Motivation kan också gynnas genom aktiviteter som främjar lagkänsla och inkludering.

Som ledare behöver du motivera både individen och gruppen. Samtidigt som det är av stor vikt att den enskilda individen mår bra och känner motivation är det också viktigt att gruppen jobbar tillsammans för att nå gemensamma mål.

Behovet av utveckling

Lika viktigt som motivation är för organisationen är den personliga utvecklingen det hos individen. Det påpekar bland annat Samuel West, psykolog och forskare inom organisationspsykologi vid Lunds universitet i en intervju med tidningen SEKO. I intervjun säger han bland annat att – “Man mår bättre av utmaningar och att lära sig nya saker”.

Tillåts man inte växa och utvecklas kommer både motivationen och drivet ta skada och i värsta fall kan det leda till missnöjda medarbetare som söker sig någon annanstans. En bra ledare främjar utveckling genom att löpande kommunicera med sina medarbetare, ge feedback, tillsammans sätta upp mål och diskutera framtidsvisioner.

Välmående medarbetare ger en ökad lönsamhet

Genom att kontinuerligt arbeta med motivationen hos medarbetarna bidrar det till ökad drivkraft i hela organisationen. Med en ökad drivkraft, god teamkänsla och en gemensam målbild kommer organisationen belönas med både lönsamhet och välmående medarbetare.

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!
Till kontaktsidan!

Relaterade inlägg

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team
Ledarskap som fungerar: 7 nycklar till framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.