Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?

Meningsfullhet är grunden till mycket gott på jobbet och skapas ofta utifrån högt engagemang och bra ledarskap. Engagemang är nämligen ett av de mest effektiva sätten för att minska negativ stress och höja prestationsförmåga på jobbet. Här går vi igenom fyra bästa tips som du som chef kan använda för att höja engagemanget på arbetsplatsen. 

Engagemang minskar stress på arbetsplatsen, det visar nya studier gjorda av Brilliant Future. Det är så pass viktigt för oss att endast 8% av de som känner sig engagerade på jobbet upplever negativ stress. Till skillnad från de medarbetarna som tycker att arbetslivet känns tråkigt – bland dem upplever nästan hälften negativ stress.

Att höja engagemanget hos medarbetarna kan kännas utmanande, men det behöver det inte vara. Som chef vinner du mycket på att använda din kraft att påverka medarbetarna. Lägger du tid och energi på din medarbetare kommer jobbet bli roligare och mer meningsfullt för alla, vilket bidrar till utveckling för både individ och organisation. För att hjälpa till på traven har vi samlat våra fyra bästa tips för hur du kan höja engagemanget på arbetsplatsen.

Meningsfullhet
Vi blir engagerade när vi känner en mening i det vi gör. Meningsfullhet uppstår när vi känner att våra arbetsuppgifter, stora som små, bidrar positivt till verksamheten och spelar roll på riktigt. En chef som lyfter upp och visar på den nytta som varje medarbetare gör skapar större engagemang på arbetsplatsen.

Delaktighet
Engagemang växer med möjligheten att påverka det som sker i verksamheten. Därför vinner du mycket på att involvera dina medarbetare i de beslut som fattas. Det kan exempelvis handla om arbetssituation, roll och arbetsuppgifter. Involvera dina medarbetare genom att själva låta dem påverka sin utveckling, fråga hur de skulle vilja utveckla både sig själva och verksamheten framåt – så att ni tillsammans kan sätta mål i den riktningen.

Möjlighet till utveckling
Utveckling skapar engagemang. När vi får möjlighet att ta kliv i vår arbetsroll mår vi bra på jobbet, vare sig det är kompetensutveckling eller att testa ett nytt arbetsområde. För att ta reda på och följa upp medarbetarnas utvecklingsbehov spelar medarbetarsamtalet en viktig roll. Under dessa samtal kan ni tillsammans ta fram en individuell utvecklingsplan som ni enkelt kan stämma av längs med vägen.

Få saker att hända
När vi känner att det händer saker i verksamheten blir vi mer engagerade. Det gäller med andra ord att inte bara prata om förändringar, utan också agera på dem. På så sätt visar du för dina medarbetare att du lyssnar på dem och håller ditt ord. Det visar även att det går att få saker att hända i verksamheten, vilket ökar människors vilja att bidra.

På det stora hela behöver du som chef förstå värdet av att skapa engagemang bland dina medarbetare och hur du kan påverka det i din roll. Annars finns det risk att människor söker sig åt andra håll för att hitta mening och möjlighet att utvecklas.

Relaterade inlägg

Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.