Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Tänk om det fanns en manual för hur man stärker samarbetet i teamet. En manual som hjälper dig att förstå dig själv och andra bättre. Att den dessutom hjälper dig att se mönster i ditt beteende och varför det ibland leder åt annat håll än du tänkt dig. Genom att få koll på dina egna mönster ökar du insikten även om andras mönster och beteenden. När du gör det kan du se hur samarbetet fungerar i teamet och ni kan minska både skav och missförstånd.

Få ökad självinsikt

Ett verktyg som hjälper dig att få ökad självinsikt är Everything DiSC, en kommunikations- och beteendeprofil som ger dig navigeringspunkter att utgå från när du kommunicerar. Ibland medför läsning av en Everything DiSC-rapport stor igenkänning medan den ibland kan skapa en undran om det är så här andra uppfattar mig

Individer i ett team kan ha olika prioriteringar, tempo och fokus, men ändå vilja uppnå samma sak. Att ha självinsikt kring sitt eget beteende och hur det påverkar människor man möter är ett sätt att skapa sin egen manual på. Nästa steg är att öka förståelsen för alla i teamet. Om alla individer i ett team har använt sig av Everything DiSC finns möjligheten att ta fram jämförelserapporter. Det ger teamet ett samtalsunderlag för att lära känna varandras beteenden och kommunikationsstilar bättre. På så sätt utvecklas teamet tillsammans för ett bättre samarbete och ökad effektivitet. Vid användning av jämförelserapporter får alla i teamet möjlighet att individuellt samtala med var och en i teamet om de styrkor och utmaningar som finns i varje unik parkonstellation.

Utveckla teamet

Att fördjupa förståelse för varandras kommunikationsmönster bidrar till ett mer kreativt, tryggt och effektivt samarbete för hela teamet. Det skapar även förutsättningar för ökad kvalitet i både samarbete, leverans och lönsamhet. Att fördjupa förståelse för varandras kommunikationsmönster bidrar till ett mer kreativt, tryggt och effektivt samarbete för hela teamet. Det skapar även förutsättningar för ökad kvalitet i både samarbete, leverans och lönsamhet.

 

Hur fungerar samarbetet i ditt team? Kontakt gärna oss för bollplank och tips.

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.