Hur fungerar samarbetet i ditt team?

Hört talas om The Ostrich Effect?​

En företagskultur präglad av The Ostrich Effect är vanligt och kan skada både arbetsmiljö och välmående. Det ger i sin tur konsekvenser för både individ och organisation. Här går vi därför igenom vad fenomenet innebär och våra tre bästa tips för hur du som chef kan förhindra det på bästa sätt.  

Du kanske har hört om The Ostrich Effect? Eller strutseffekten som det också heter. Om inte handlar det om att vi ofta undviker negativ information i vardagen genom att stoppa huvudet i sanden – i alla delar av livet. 

På arbetsplatsen bottnar strutseffekten ofta i en undvikande arbetskultur, som chefer och ledare sätter tonen för. En undvikande arbetskultur påverkar både välmående och relationer på jobbet negativt. De medarbetare som vill ändra på det här har däremot ofta svårt att göra det och en rädsla av att det ska ge negativa konsekvenser.

Det är vanligt att undvika negativ information, och som chef kan det exempelvis handla om att man blundar för trakasserier och diskriminering av anställda. Inte sällan känner många till det dåliga beteendet, men stoppar huvudet i sanden. Särskilt om den som beter sig illa är värdefull för organisationens framgång. 

Många chefer har dock svårt att ta tag i problemet med den “strutsande” arbetskulturen, även om de vill det. Här kommer våra tre bästa tips för hur du som chef kan arbeta för att förhindra att det skapas strutseffekt i er arbetskultur.

Ställ öppna frågor

Genom att ställa öppna frågor till kollegor och anställda innan du fattar beslut går du från att undvika information till att aktivt söka upp svaren du behöver för att göra rätt.


– Har du all information du behöver för att fatta detta beslut?

– Finns det mer information du behöver för att fatta ett bättre beslut?
– Finns det risk att du undviker vissa uppgifter som går emot det du tror?
– Hur kan du se till att vara opartisk i det du grundar ditt beslut på?

– Vad kan få dig att undvika viss information?
– Vilka risker finns med att fatta beslut utan att ha all information du behöver?
– Vad skulle det kosta att vänta med att fatta beslut tills du har all information du behöver?

En stöttande feedbackkultur

Som chef gäller det att vara medveten om vad strutseffekten innebär och hur det påverkar beteenden och beslutsfattning. Ofta handlar “strutsande” om att man har en arbetskultur som inte är särskilt öppen, ärlig eller konstruktiv. Det bästa sättet att ta itu med det är att skapa en kultur som uppmuntrar feedback, där människor hjälper varandra i det dagliga arbetet för att bli bättre tillsammans.

Coachande samtal

Ett tips för att förhindra strutseffekten inom organisationen är att som chef använda sig av coachande samtal. Det hjälper människor att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt och ärligt sätt och ökar förståelsen för olika reaktioner. Coachande samtal är dessutom ett verktyg för att få människor att reflektera över vad som oroar och hindrar dem från att ta itu med sina utmaningar. Det hjälper inte bara i stunden, vi lär oss också att känna igen våra undvikande beteenden i framtida situationer.

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.