Team vs. Teaming – Vi reder ut begreppen 

Samarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken uppgift eller uppdrag som ska lösas. 

Det har gjorts mycket forskning på grupper och team genom åren. Susan A Wheelans forskning visar att team kan befinna sig i olika faser. Nya team befinner sig i fas ett där stort fokus ligger på att lära känna varandra, skapa trygghet och tillhörighet medan ett team i den sista och fjärde fasen är fullt ut högpresterande, fokus ligger på uppgiften och teamet levererar effektivt utan att för den sakens skull vara mer stressade. 

Våra fasta team kan liknas vid ett proffslag inom basket som med stort fokus aktivt slipar på sitt sätt att arbeta tillsammans för att leverera resultat med hög kvalitet och samtidigt må bra. 

Teaming är ett annat begrepp när det kommer till grupper och team. Forskaren Amy Edmondson definierar begreppet Teaming som “teamwork i farten” (teamwork on the fly). Dagens arbetsplatser och roller innebär ofta att vi ingår i flera team och konstellationer. Teaming möjliggör för organisationer att ständigt sträva efter och vara lärande, innovativa och konkurrenskraftiga. 

Teaming uppstår när vi bildar konstellationer och sätter samman personer för att tex. generera nya idéer, hitta svar eller lösa komplexa problem.  Här sätts gruppens medlemmar samman utifrån kompetens och erfarenhet, de kommer från olika delar av organisationen eller ibland t o m utanför organisationen. 

Dessa konstellationer kan liknas vid gänget som träffas på skolgården för att spela basket ihop. Här måste vi snabbt hitta en gemensam spelplan för att få bollen i mål. 

Vad kan du som ledare göra för att möjliggöra välfungerande samarbeten? 

1. Inramning (framing) 

Skapa ett gemensamt sätt att förhålla er till uppgiften. Om vi ser uppgiften som en prestation så kan det upplevas som väldigt kravfyllt vilket i sin tur triggar hotsystemet i vår hjärna. Då får vi inte full tillgång till intellektet och vågar inte ta risker eftersom vi då riskerar att misslyckas. Om vi i stället ser uppgiften som en möjlighet för lärande så drivs vi istället av lust där det närmast är en förväntan att göra fel. 

2. Skapa psykologisk trygghet 

Psykologisk trygghet innebär att vi har en delad övertygelse i teamet om att det är tryggt att ta risker i gruppen. När vi ska hantera komplexa uppgifter tillsammans är det av största vikt att vi kan ställa frågor när vi inte förstår och öppet dela tankar, även om de inte är helt genomtänkta, och att kunna agera fritt utan att vara orolig för vad andra i gruppen tänker om dig. 

3. Lär av misstag 

Ibland går det inte enligt plan, vilket är bra för då drar ni tidigare lärdomar och kan därmed också snabbare komma fram till en bra lösning. Att prata om misstag, stora som små, ger oss nya insikter kring hur vi kan förbättra en process eller en produkt. 

4. Överbrygg hinder och gränser 

Det kan handla om att se på saker med olika perspektiv. Vi har olika kompetenser och erfarenheter och därmed olika ingångar när vi ska lösa en uppgift. Globalisering och ny teknologi gör att vi arbetar internationellt och från olika delar av världen. Därmed kan det också finnas olika kulturella aspekter som vi behöver vara medvetna om. Att ignorera hinder och olikheter kan få negativ effekt på gruppen och dess arbete. Prata om det tillsammans och hitta likheter och möjligheter istället för hinder.

Relaterade inlägg

Hur skapar du meningsfullhet för dina medarbetare?
Enough is enough – så hjälper du dina anställda att hitta balans
Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.