Skapa bättre samtal genom att lyssna på riktigt

Hur lyssnar du för att skapa förståelse, delaktighet och engagemang, samtidigt som du undviker missförstånd, drar för snabba slutsatser eller dödar kreativiteten?

Tre nivåer av lyssnande

Ofta lyssnar vi för att svara, vilket kan vara bra i enkla kontexter och raka processer. Att lyssna för att förstå ger dialogen en djupare mening och öppnar fler perspektiv. Men det finns en nivå till, där lyssnar vi på hela människan, på vad som sägs mellan raderna och på det som känslorna säger oss.

Att lyssna på de här tre nivåerna är en teknik som används för att förbättra kommunikation och förståelse i samtal. Varje nivå representerar ett djupare engagemang och förståelse i lyssnandeprocessen och därigenom en bättre dialog.

Här beskriver vi de 3 nivåerna av lyssnande.

1. Lyssna för att svara (Ytligt lyssnande)

Här fokuserar lyssnaren primärt på att formulera sitt eget svar medan den andra personen fortfarande talar. Det görs av flera olika anledningar som att exempelvis framstå smart, känna att man bidrar till konversationen eller bara bekräfta sina egna tankar. Det innebär ofta att man inte helt uppmärksammar vad som faktiskt sägs, utan snarare har fullt upp med att förbereda sin egen åsikt, svar eller motargument. Det kan leda till missförstånd eftersom fullständig förståelse för talarens budskap inte är målet.

2. Lyssna för att förstå (Aktivt lyssnande)

Denna nivå innebär en djupare form av engagemang där lyssnaren aktivt försöker förstå talarens perspektiv, känslor och budskap utan att omedelbart döma eller svara. Det kan göras genom att ställa flera frågor, parafrasera, vara mer nyfiken och använda icke-verbala tecken på förståelse (tex. nickningar, ögonkontakt). Målet är att skapa en gemensam förståelse och visa empati mot talarens situation eller åsikter.

3. Metalyssna (Lyssna på djupet)

Metalyssnande är den mest djupgående nivån av lyssnande och innebär att man inte bara förstår vad som sägs utan också vad som inte sägs. Det inkluderar att uppmärksamma tonfall, kroppsspråk, pauser och vad som ligger bakom orden. Metalyssnande kräver en hög grad av självmedvetenhet och empati eftersom lyssnaren måste kunna tolka och förstå underliggande känslor, oavslutade tankar och potentiella dolda budskap. Denna nivå av lyssnande kan leda till en mycket djupare emotionell och intellektuell förbindelse mellan samtalsparterna, eftersom det visar en djup respekt för talarens hela kommunikation.

Att öva på att lyssna på dessa tre nivåer kan dramatiskt förbättra kvaliteten på dina samtal och relationer. Genom att öka förståelsen, empatin och förmågan att svara på vad som faktiskt sägs kommer ni garanterat att få bättre resultat av kommunikationen.

 

Nyfiken på fler tips? Kontakta gärna oss!

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.