Så genomför du snabba förändringar

För att genomföra en förändring i arbetssätt behöver så väl målet som ska uppnås samt det beteende som stödjer målet vara tydligt uttalat. Tydliga positiva förstärkare bör kommuniceras när rätt saker görs och det ska finnas säkra konsekvenser när inget händer.

Här kommer några tips att ha i åtanke när du ska genomföra en förändring i din organisation.

Skapa delaktighet i hela organisationen 

Det är avgörande att alla i organisationen känner sig delaktiga och förstår sin roll. Små förändringar i beteende hos alla ledare och medarbetare leder till stora förändringar för organisationen. Att alla i organisationen får se att varje liten förändring från kollegorna sammantaget leder till en större förändring för helheten är motiverande i sig.

Bryt ner målet 

Det affärskritiska målet behöver brytas ner på den enskilde medarbetarens nivå. Hur varje medarbetares förändrade arbetssätt bidrar till organisationens affärskritiska mål bör vara tydligt. En viktig faktor är att fokusera på det positiva. Försök att släppa det som inte gått så bra och låt alla i organisationen ta del av beteenden som visat sig vara framgångsrika.

Korta, täta avstämningar är en nyckel

En avstämning behöver inte ta mer än 5 minuter i anspråk och kan ske både F2F eller digitalt. Genom att ha tid bokad i kalendern, och tillåta så få avsteg som möjligt, kommer det att fungera. Låt medarbetarna få berätta om vad som gått bra, få positiv förstärkning och kanske höra framgångshistorier från någon annan på avdelningen och/eller företaget.

Ta ett steg i taget

Säkerställ att det inte ska genomföras flera beteendeförändringar samtidigt. Då känns det lätt att börja och ni vet vad som har påverkat.   

När ni nått det gemensamma målet genom ett förändrat arbetssätt, kan ni ta er an ännu ett – och nu har också alla vanan inne.

Relaterade inlägg

Psykologisk trygghet – bygg in superkraften i ditt team!
Satsa på personlig utveckling – och bli en bättre chef!
Team vs. Teaming – Vi reder ut begreppen 
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.