Fördelarna med digital coachning

Coacha digitalt! Nej, nej där går gränsen! Det var en av de första tanken som dök upp hos Moves konsult och coach Ylva när pandemin kom och utmanade oss och många andra i att hitta nya sätt att arbeta. Ett antal invändningar radades upp för att bekräfta att den digitala kanalen absolut inte var lämpad till coachande och utvecklande samtal.

Några av argumenten

  • Ett coachande samtal kräver att man är i samma rum så att coachen kan läsa av den andra personens sinnestillstånd
  • Hur ska man skapa en trygg och lugn inramning för coachsamtalet?
  • Är det möjligt att skapa tillit för coachen bakom en skärm?
  • Att sitta bakom en skärm kan vara enformigt. Hur långt kommer man i samtalet innan man blir för trött?

Men verkligheten är obönhörlig så plötsligt satt Ylva där framför datorn i sin första digitala coachning, och den följdes snabbt av fler. Det fanns ett uppdämt behov av att få prata om de utmaningar och den oro som situationen medförde, inte minst för de i chefs- och ledarroller.

På grund av rådande omständigheter förändrades vårt arbetssätt och idag är det en självklar del av vårt utbud till våra kunder. Move genomför mer än 500 h digital coachning/år. Utan att förta kraften i ett fysiskt coachsamtal är det lätt att se många fördelar och möjligheter med digitala samtal.

Tre fördelar med digital coachning

1.Geografiskt avstånd

Det geografiska avståndet blir utraderat, vi kan ses över hela världen om så krävs.

2. Sparar både tid och miljö

Det spar tid för samtliga parter, ingen behöver resa för att få tillgång till ett utvecklande samtal, därmed även miljövänligare.

3. Skapar trygghet

Att sitta i sin hemmiljö skapar trygghet för deltagaren. Samtalsfokuset kommer ofta snabbare vilket gör att man fort kommer in på de
verkliga utmaningarna som just den här personen har att hantera.

 

Ylvas samtliga invändningar och fördomar mot digital coachning kom på skam och i stället förvånades hon om och om igen över djupet och kvaliteten på samtalen fick konstaterar att digital coachning har hög kvalitet och fungerar ibland till och med bättre än fysiska samtal.

Har du provat digital coachning? Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på att testa.

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.