Bli den ledningsgrupp ni behöver vara

Vilken typ av ledningsgrupp är ni? Och vilken vill ni vara?

För att skapa bra och rätt förutsättningar för er ledningsgrupp och för att minska risken för frustration och demotivation på grund av olika förväntningar, är det bra att diskutera den här typen av frågor tillsammans i gruppen.

Till er hjälp kan ni utgå ifrån de fyra typer av ledningsgrupper som forskarna Wageman och Hackman vid Harvard beskriver:

  1. Informationsdelande ledningsgrupp:

Här handlar det om att säkerställa att viktig information och kunskap delas mellan olika delar av organisationen. Ledaren förmedlar även riktning och strategier som gör att respektive individuell ledare blir bättre informerad och att informationen i organisationen blir mer samordnad. Se till att främja en kultur av öppenhet och kunskapsdelning.

  1. Konsulterande ledningsgrupp:

Syftet med dessa grupper är att göra gruppens ledare bättre informerad och bättre rustad att fatta sina beslut. Till skillnad från informationsgrupper debatterar konsultativa grupper aktivt viktiga frågor och ger medlemmarna möjlighet att lära av varandra, men det slutliga beslutet fattas av teamledaren. Här behöver klimatet i gruppen vara öppet och uppmuntra till att skapa debatt och engagemang.

  1. Koordinerande ledningsgrupp:

Dessa grupper är oumbärliga när det gäller att genomföra strategiskt viktiga initiativ. Medlemmarna i koordinerande ledningsgrupper är beroende av varandra, har gemensamt ansvar och måste samarbeta och koordinera sina aktiviteter för att nå sina gemensamma mål. Här finns även informationsdelande och konsulterande. För dessa grupper gäller det att skapa ett effektivt team med bra samarbete. Läs gärna mer om hur du gör det här.

  1. Beslutsfattande ledningsgrupp:

Utöver vad som gäller för koorderinerande ledningsgrupper så fattar dessa grupper även de kritiska beslut som är avgörande för företaget som helhet. Därför är det ännu viktigare att säkerställa att teamet är välfungerande.

Notera att ju längre ner i listan du kommer desto större är värdet för organisationen. Trots det så visar ledningsgrupper en naturlig tendens att glida åt motsatt håll, mot informationsdelande. För att utveckla ledningsgruppen så behövs ett proaktivt ledarskap och en medveten hantering av ledningsgruppen.

Så tillbaka till frågan, vilken typ av ledningsgrupp vill du arbeta i och vad gör du för att ta dig dit?

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.