Företagskultur

Attraktiv företagskultur – hur då?

Företagskultur skapas av människorna i organisationen genom beteenden, bemötanden och ageranden. I en god företagskultur bemöter vi varandra med respekt och omtanke. Det är ett gemensamt ansvar i en organisation i syfte att skapa den kultur vi vill ha.

Men hur kan vi ge kulturen en knuff i rätt riktning i en utmanande vardag? I en artikel publicerad i Forbes Magazine berörs ämnet ledarskap och hur det bör formas för att möta framtidens utmaningar. Luciana Paulise skriver i sin bok We Culture om 7R som grund för att skapa och bibehålla en modern och blomstrande företagskultur i en föränderlig värld.

Här nedan beskriver vi vad 7R är och ger dig några tips på hur du kan använda det som grund i din organisation för att skapa en attraktiv företagskultur.

1. Reason

Vi måste veta varför vi är ett team. När ett nytt team formas är det viktigt att först enas om varför vi skall jobba tillsammans.

2. Rules

Spelregler. Speciellt om vi har ett team som helt eller delvis jobbar remote. Hur skall vi bete oss emot varandra? Vad är okej och inte? Är det exempelvis okej att inte ha kameran på när ni har virtuella möten?

3. Routines

Rutiner. Avser återkommande beteenden som gynnar produktivitet. Det kan exempelvis handla om att vi alltid har 15 min avstämningsmöte varje morgon kl 8. I dessa möten delar vi dagens uppgifter med varandra och meddelar vilken hjälp och stöd  vi önskar få från kollegor. Dessa möten bör utmanas regelbundet för att fortsätta vara relevanta och motiverande.

4. Roles and responsibiliteies

Roller och ansvar. Vad och hur mycket ska organisationen bestämma vid tillsättande av roller? Hur och vilket mandat har en ledare för en grupp? Detta för exempel på frågor som bör uttalas tydligt och utmanas när det inte fungerar som det ska.

5. Rewards

Belöning. Var noga med vad du belönar och varför. Stimulera transparens i kommunikation för att uppnå gemensamma mål. Kan gruppen sätta sina egna mål för att de skall kännas relevanta? Vad skulle kännas som en belöning? Involvera!

6. Risk taking approach

Risktagande tillvägagångssätt. Kan vi flytta beslutsfattande till den som är mest kompetent att lösa problemet? I innovationsföretag är detta ofta lättare än i företag som har en mer traditionell set up. Om vi vill stimulera utveckling så behöver vi lägga beslut längre ut i beslutskedjan, där den verkliga och praktiska kunskapen finns.

7. Reinforcement

Förstärkning. Hur får vi nya rutiner etablerade i gruppen? Upprepa, upprepa, upprepa! Genom att fokusera på det som är positivt och det vi lyckas med så skapar vi motivation att fortsätta följa nya rutiner. På så vis fortsätter vi att sätta ljuset på det som är motiverande och på innovation.

Hur gör du för att bygga en attraktiv företagskultur i din organisation? Hör gärna av dig till oss för stöd och bollplank!

PDF Guide

7 tips för att skapa en attraktiv företagskultur

(Glöm inte att kolla i skräpposten om du inte får något mejl)

Relaterade inlägg

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops
Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet
Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.