Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande – En viktig kvalitet för chefer och en kärnkompetens för professionella coacher

Vad innebär aktivt lyssnande? 

Inom professionell coachning innebär aktiv lyssning att fokusera på vad klienten säger, och inte säger, för att fullt förstå hur personen kommunicerar i syfte att kunna ge det stöd som behövs för klienten att uttrycka sig. 

För att du som chef eller coach ska nå dit behövs till att börja med ett genuint intresse och därefter träning och förmågan att läsa in varje klients situation. 

Det aktiva lyssnandet innebär att du som lyssnar sänder ut signaler som visar att du verkligen förstått. I den miljön känner sig berättaren hörd, sedd och bekräftad utan att bli ifrågasatt vilket skapar nya perspektiv på frågan och nya kreativa lösningar på problemet. Det icke-dömande, icke-värderande eller tolkande förhållningssättet är särskilt avgörande för berättarens utveckling. Den som lyssnar berättar inte om sina egna erfarenheter eller ger tips och råd. Att aktivt lyssna hjälper berättaren att själv sätta ord på sina känslor och tankar och ges möjlighet till att bearbeta upplevelser. 

Här nedan beskriver Moves Charlotta Klacker tre delar som behövs för att lyssna aktivt. 

  • Närvaro – att du är i nuet och fyller det med din energi, att den som blir lyssnad på upplever att du är där fullt ut. Det skapar trygghet och tillit. 
  • Empati – att personen du coachar upplever att du är mänsklig och bryr dig om. Visa omtanke och förståelse som också ger en känslomässigt tillåtande aspekt. 
  • Nyfikenhet – att bli bemött med äkta nyfikenhet utan dold agenda skapar energi och vilja att berätta mer och utforska tillsammans. 

Self-compassion 

Dr Kristin Neff, som skrivit boken Mindful Selfcompassion samt forskat på och utvecklat begreppet Self-compassion (självmedkänsla), fångar en viktig aspekt; att lyssna inåt till dig själv. För att kunna lyssna aktivt på andra behöver du också kunna lyssna aktivt med självmedkänsla på dig själv.

Inom självmedkänsla har Dr Kristin Neff funnit tre delar; common humanity, kindness och mindfulness. 

Hur tränar du ditt aktiva lyssnande? 

Vill du ha fler tips från oss? Hör gärna av dig så tar vi en kaffe.  

Källor:
International coaching federation; coachingfederation.org 

Relaterade inlägg

Teambuilding som fungerar: 5 tips för effektiva team
Ledarskap som fungerar: 7 nycklar till framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.