Öppna utbildningar

UTVECKLANDE LEDARSKAP

ENGAGERAR DU DINA MEDARBETARE I VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE MÅLBILDER OCH VISIONER? BIDRAR DU TILL ARBETSGLÄDJE SOM FÅR ANDRA ATT ANSTRÄNGA SIG MER? KAN DU HANTERA BESVÄRLIGA MEDARBETARE?

Det är några av de frågor du får feedback på när du går en kurs i Försvarshögskolans beprövade Ledarskapsmodell UL (Utvecklande Ledarskap) hos Move Management.

UL har sin grund i de transformativa ledarskapsteorierna. Dessa bygger på att den utvecklande ledaren agerar föredöme, inspirerar och motiverar för att öka delaktigheten och kreativiteten i arbetsgruppen och organisationen. Den utvecklande ledaren visar personlig omtanke, ger stöd och konfronterar medarbetare när det behövs. Detta leder till att organisationen blir mer effektiv och medarbetarnas utveckling främjas. Transformativt ledarskap är välbeforskat och har gång på gång befäst sin position som den hittills mest effektiva ledarskapsmodellen.

MÅLGRUPP

Moves kurs i UL vänder sig till dig som har en ledande roll; exempelvis chef, ledare, HR, projektledare eller konsult.

MÅL

Målet med UL är att du ska utveckla ditt ledarskap för att därigenom utveckla dina medarbetare och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Under kursen får du insikt i hur du själv agerar som ledare och hur UL fungerar. Du får även ökad kunskap om vikten av att minska de beteenden som andra kan uppfatta som komponenter i ett destruktivt ledarskap.

GENOMFÖRANDE

Inför utbildningen får du genomföra en 360°-bedömning, som mäter hur frekventa dina olika ledarskapsbeteenden är över tid. Din 360°-bedömning utgör ett underlag för fortsatt utveckling i din ledarroll.

Utbildningen genomförs under tre dagar där du får förståelse för UL i teori och praktik samt får arbeta med den feedback du fått i din 360°-bedömning.

Vi jobbar upplevelsebaserat under kursdagarna och reflektion är en viktig del av läranderesan. Dagarna avslutas med att du tar fram en personlig utvecklingsplan för ditt utvecklande ledarskap. Efter cirka två månader sker en uppföljningsdag där vi tittar på din och de andra deltagarnas utveckling mot ett mer utvecklande ledarskap. Vi fördjupar oss också i teori och praktik. Du tar dessutom fram en ny personlig utvecklingsplan för din fortsatta utveckling som ledare. Mellan steg 1 och 2 erbjuds en individuell telefoncoaching.

PRIS

19 500 SEK exkl. moms

INFO OCH ANMÄLAN

Anmälan sker till info@move.se.

DATUM

1-3/6 + 16/9, 2021

För info om innehåll kontakta nancy@move.se.

Varmt välkommen!

 

OM KURSLEDARNA

Nancy Nordanstad

Organisationskonsult, Move Management

nancy@move.se, +46 722 09 10 60

Nancy arbetar som ledarskaps- och organisationskonsult på Move Management. Nancy har lång erfarenhet av ledarutveckling, dels inom offentlig sektor för läkare, men även inom näringslivet. Hon har även stor erfarenhet av att leda utan att vara chef och har under många år arbetat som projektledare och förändringsledare. Nancy är utbildad hälsovetare och pedagog. Hon utbildar även i det Hälsofrämjande ledarskapet, som ligger väldigt nära det Utvecklande ledarskapet, som hon är handledare i.

Jörgen Sandahl

Yrkesofficer, Försvarshögskolan

Jörgen är yrkesofficer och huvudlärare i Ledarskap och Pedagogik på Försvarsmaktens Tekniska Skola. Jörgen har lång chefserfarenhet och en bakgrund inom flygvapnet. Han har utbildat studenter och blivande militära chefer i ledarskap under många år. Vidare har Jörgen varit anlitad för uppdrag från ledningsgrupps- till medarbetarnivå både i offentliga sektorn och näringslivet. Jörgen är av Försvarshögskolan certifierad handledare i UGL, IL, UL, FUGL, HUGL, HUL samt Ledarskap och Självkännedom (LoS). Han är även Diplomerad coach enligt ICF krav.

OM MOVE

Move är det människocentrerade och värderingsstyrda konsultbolaget som gör individer, team, verksamheter och organisationer bättre genom att förflytta dem till önskat läge. Vi grundar allt vi gör i övertygelsen om att det i varje människa finns förmågor, talanger och egenskaper som kan få individen att göra verklig skillnad.