Öppna utbildningar

Utbildningar och föreläsningar

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Nära hundra procent av Moves utbildningar genomförs internt hos våra uppdragsgivare. Ofta i samband med en större förändring eller ett kunskapslyft. En handfull av dessa program erbjuder vi också som öppna utbildningar. Detta eftersom de är populära och fungerar lika bra för blandade grupper.

Våra öppna utbildningar är lite exklusiva. Grupperna är små, utbildarna är oftast två och materialet special-designas efter deltagarnas bakgrund och sammansättning. Metodiken bygger på lösnings- och helhetsbaserad inlärning.

Vi tror på kraften i varje individ och på att bygga på de styrkor som redan finns. De pedagogiska nyckelbegreppen är långsiktighet, praktisk övning i trygg miljö, individuell uppföljning och reflektion.

Sara Hjalmarsson koordinerar våra öppna utbildningar hos oss på Move. När du kontaktar Sara så guidar hon dig till rätt utbildning och rätt person hos oss som svarar på dina frågor. Du når henne på sara.h@move.se eller på +46 705 885 994.

FÖRELÄSNINGAR

Har ni ett event, en kickoff eller ett internt möte på gång och vill att deltagarna ska bli inspirerade, motiverade och få nya kunskaper? Moves erfarna och kunniga konsulter föreläser, utbildar och håller workshops inom en mängd olika områden. Och vi vågar lova att våra inspiratörer framkallar entusiasm och energi hos publiken – som sitter i länge. Nedan ser du några av de ämnen vi gärna talar om. Flera av dessa kör vi också på engelska. Hör av dig till oss för priser och tillgänglighet. Tillsammans gör vi din sammankomst till något extraordinärt.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN

  • Hållbart arbetsliv
  • Hållbart ledarskap
  • Hållbart medarbetarskap
  • Hälsofrämjandeledarskap/Salutogent ledarskap
  • Högpresterande team
  • Feedback
  • Friskfaktorer
  • Förändringsledning
  • Psykologisk trygghet
  • Storytelling som ledarskapsverktyg