Våra tjänster

Teambook

Ett unikt digitalt stöd för att utveckla team och stärka deras resultat.

Enligt Stanford-forskaren B.J. Fogg behövs tre saker för att varaktiga beteendeförändringar ska komma till stånd: Motivation, förmåga och löpande ”triggers” – det vill säga påminnelser/påstötningar.

Teamutvecklingsaktiviteter eller andra former av utbildningar eller insatser skapar ofta motivation och förmåga. Men när det blir vardag igen så faller de nya beteendena lätt i glömska. Det är här Teambook kommer in. Teambook är ett väl beprövat digitalt verktyg, en molnet-tjänst, som fungerar på alla digitala plattformar och skräddarsys för varje team. Det stödjer, följer upp, mäter, stöttar och påminner genom de triggers du sätter upp. Teambook är ett verktyg som driver utveckling och gör den långsiktigt hållbar och till en del av vardagskulturen. Flertalet team som använder Teambook ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med tio procent.

Teambook är i första hand utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling, men har en rad andra användningsområden. Några av dem:

Efter medarbetarundersökning då handlingsplan kan följas upp.

I målstyrning– även när det gäller mjuka mål som ”Jag trivs på jobbet” eller ”Jag jobbar lagommycket”.

I värdegrundsarbete– kopplat till mätbara beteenden i värdegrunden.

Flytta utbildningtill utveckling. En utbildning kan följas upp med uppgifter som flyttar teorin till praktisk handling och reflektion i vardagen.

Vill ni bli mer effektiva i era team? Kontakta då Karolin Kronander som är ansvarig för Teambook hos oss på Move. Du når henne på karolin@move.se eller på +46 707 94 19 25.

P.S. Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model: Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)