Våra tjänster

Mebook

Ett unikt digitalt stöd för individ- och ledarutveckling.

Enligt Stanford-forskaren B.J. Fogg behövs tre saker för att varaktiga beteendeförändringar ska komma till stånd: Motivation, förmåga och löpande ”triggers” – det vill säga påminnelser/påstötningar.

Utbildningar eller andra typer av insatser skapar ofta motivation och förmåga. Men när det blir vardag igen så faller de nya beteendena lätt i glömska. Här kommer Mebook in; ett väl beprövat digitalt verktyg, som genom att det är en molnet-tjänst fungerar på alla digitala plattformar och skräddarsys för varje individ. Mebook ger uppgifter, följer upp, mäter och stöttar en individs utveckling i vardagen, på arbetet, oavsett om det är i ett enskilt sammanhang eller i exempelvis ett ledarprogram. Detta med en unik 360 Special.

Och det fungerar. I en studie gjord vid Malmö Högskola var måluppfyllelsen 38 procent högre för de individer som använde Mebook som stöd, jämfört med de som inte använde något stöd alls.

Mebook har en rad användningsområden – några av dem:

Stöd vid coaching – Mebook stöttar individen mellan coachingtillfällena.

I ledarprogram – med Mebook kan du enkelt hantera en grupp ledare, skapa förberedande och uppföljande uppgifter, göra 360-kartläggningar – och samtidigt följa upp individuella mål.

Flytta utbildning till utveckling. En utbildning kan följas upp med uppgifter som flyttar teorin till praktisk handling och reflektion i vardagen.

I ett förändringsarbete – Mebook hjälper dig följa upp önskvärda beteenden hos nyckelpersoner i ett förändringsarbete.

Vill ni bli mer effektiva i er individutveckling? Kontakta då Karolin Kronander som är ansvarig för Mebook hos oss på Move. Du når henne på karolin@move.se eller på +46 707 94 19 25.

P.S. Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model: Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)