Våra tjänster

Facilitering

För oss handlar facilitering om att underlätta, förenkla och effektivisera möten för att nå handfasta resultat.

Endast hälften av alla mötesdeltagare på svenska företag tycker att mötena är bra. *

I en studie gjord av svenskamoten.se svarade endast hälften av de 1047 intervjuade tjänstemännen att de åtta timmar möten de deltog i varje vecka var väl använd tid. Möteskvaliteten drogs bland annat ner av att det saknades tydliga syften och mål, liksom att det var otydligt vad som beslutats. Facilitering är ett effektivt botemedel mot undermåliga möten. Det är ett arbetssätt som underlättar, förenklar och effektiviserar möten och låter alla komma till tals i sann inkluderande anda. Genom facilitering guidar vi på Move en grupp individer mot ett gemensamt mål på ett handfast men lyhört vis. Processen stärker gruppens lust och förmåga att nå dit medlemmarna vill och ibland längre. Facilitering är ett förhållningssätt och ett användbart hantverk som går att lära sig. Och ju mer du övar, desto skickligare blir du. På Move är vi specialister på facilitering. Varje vecka faciliterar vi möten åt våra uppdragsgivare och erbjuder dessutom utbildningar och certifieringar på flera nivåer.

Är du trött på meningslösa eller dåliga möten och nyfiken på vad facilitering kan göra för er möteskultur? Kontakta då Alexandra Thomas, ansvarig för området Facilitering på MoveMaila henne på alexandra@move.se eller ring +46 737 80 26 68

*svenskamoten.se 2018