Värderingar

Vi tror på att våra tankar styr våra handlingar. Vi vilar därför stadigt i våra kärnvärden, som guidar oss i samarbetet med kunder, uppdragsgivare och kollegor.

Moves kärnvärden är Mod, Lust, Medvetenhet och Omtanke.

Mod

Vi är öppna med relevant information, med tankar, känslor och avsikter, så att individer kan göra välgrundade val. Mod innebär att:

 • Vi vågar vara annorlunda och på riktigt
 • Vi vågar säga nej
 • Vi vågar säga ja
 • Vi testar nytt och vågar ligga i framkant av utvecklingen
 • Vi säger det kunden behöver göra och inte det de vill höra
 • Vi gör det som behöver göras och inte bara det som ryms inom budgetramen
 • Vi tror att kunskapen växer när vi delar med oss
 • Vi utmanar invanda mönster och tankesätt hos oss själva och hos våra kunder
 • Vi ständigt utvecklar oss

Lust

Vi är nyfikna på människor, på nyheter, på andras åsikter och försöker förstå för ömsesidigt lärande. Lust innebär att:

 • Vi fokuserar på möjligheterna
 • Vår lust väcker andras lust
 • Vi tar stora steg
 • Vi utvecklar oss inom de områden vi brinner för
 • Vi drivs av att ständigt göra ett bättre jobb
 • Vi har roligt tillsammans
 • Vi får energi av att arbeta tillsammans
 • Vi skapar energi i varje möte
 • Vi är kreativa
 • Vi skapar inspirerande möten

Medvetenhet

Vi tar ansvar för det vi gör och hur det påverkar vår miljö, våra kunder och varandra. Medvetenhet innebär att:

 • Vi är professionella
 • Vi vet vad vi pratar om
 • Vi är en del av ett stort sammanhang
 • Vi arbetar aktivt för att minska vårt miljöavtryck
 • Vi engagerar oss i ideella projekt
 • Vi gör ”pro-bono” uppdrag
 • Våra konsulter har en egen coach/mentor

Omtanke

Vi har omsorg för andras behov såväl som våra egna. Omtanke innebär att:

 • Vi bryr oss
 • Vi möter människor där de är
 • Vi vill att vi och våra kunder ska må bra
 • Vi är tillgängliga
 • Vi tummar inte på integritet och konfidentialitet
 • Vi är engagerade och har kundens bästa för ögonen
 • Vi följer upp och ser till att komma i mål
 • Vi säger nej när det känns fel för någon
 • Vi uppmuntrar och berömmer varandra
 • Vi tar ansvar för vårt eget välbefinnande
 • Vi tror att vi måste ge för att få

Beteenden vi i Move strävar efter:

Vi säger det vi tycker och ställer nyfiket frågor om andras åsikter:

 • Vi delger all relevant information
 • Vi använder konkreta exempel och enas om vad viktiga ord egentligen betyder
 • Vi förklarar vårt resonemang och vårt syfte
 • Vi testar våra antaganden och slutsatser
 • Vi skapar gemensamt nästa steg
 • Vi fokuserar på behov, inte på åsikter
 • Vi tar upp det alla vet, men ingen vågar säga (”elefanten i rummet”)
 • Vi använder oss av en beslutsmodell som skapar engagemang