Vad vi gör / Öppen utbildning

Lipus-granskad Handledarutbildning

Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2015:8
Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2008:17, delmål 16

MÅLGRUPP
För ST-läkare och specialister

DATUM VÅR 2023

Stockholm
Datum: 14-15 februari, 2023
Plats: Centrala Stockholm
2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två.

 

Göteborg
Datum: 21-22 mars, 2023
Plats: Centrala Göteborg
2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två.

 

ANMÄLAN OCH PRIS Stockholm
Antal deltagare: Max 12
Kurspris: 6900 kr exkl. moms
Konferenspaket: 2000 kr exkl. moms
Anmälan sker via denna länk.

Sista anmälningsdag: 13 januari, 2023

 

ANMÄLAN OCH PRIS Göteborg
Antal deltagare: Max 12
Kurspris: 6900 kr exkl. moms
Konferenspaket: 2000 kr exkl. moms
Anmälan sker via denna länk.

Sista anmälningsdag: 20 februari, 2022

 

KRAV FÖR DELTAGANDE
Du ska vara ST-läkare eller specialist.

ANTAL KURSDELTAGARE
Maximalt 12 deltagare.

KURSMÅL
Kursen uppfyller uppställda krav för handledarutbildning för att kunna utses som huvudansvarig handledare enligt SOSFS 2015:8

KURSLITTERATUR
Delas ut vid kursstart.

KURSMOMENT

> Förståelse för dina och tolkningars inverkan på din kommunikation
> Förmågan att planera och strukturera handledningen av din adept.
> Coachande samtal och feedback som kraftfulla handledarverktyg
> Progressionsbedömning av ST-läkarens medicinska skicklighet och interaktion med patienter, kollegor och medarbetare.
> Genomgång av bedömningsinstrument

PEDAGOGIK OCH METODIK
Kursen ska ses som ett träningsprogram. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande. Pedagogiken bygger på tre metoder:

Processinriktad inlärning
> Upplevelse- och problembaserad inlärning
> Handlings- och reflektionsorienterad inlärning
> Den metodik som används utgörs av lärande samtal med feedback, verklighetsbaserad samtalsträning i triadform, observation, insiktsövningar och coachande samtal. Pedagogik och metodik knyts samman med hjälp av aktiv reflektion, både på individ- och gruppnivå.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220077).

Öppna utbildningar

Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.