Våra tjänster

Kommunikation

Ett företags kommunikation – och hur väl den fungerar – är en avgörande framgångsfaktor.

Brister i kommunikationen kostar företag stora summor varje år. * 

För ledare är förmågan att kommunicera avgörande för att bygga relationer med medarbetare och få dem att känna sig delaktiga och motiverade. Något som är särskilt viktigt i tider av förändring. I en studie av 500 företag i 10 europeiska länder framkom att bristande kommunikation i en organisation var det största hindret mot framgångsrik förändring och att svenska företag var sämst i Norden på att kommunicera internt kring strategiska förändringar.

Move erbjuder skräddarsydda utbildningar inom alla kommunikationsområden, för att stödja er i den förändring ni vill uppnå. Det kan handla exempelvis om att utbilda ledare och/eller medarbetare i internkommunikation, presentationsteknik, skriftlig kommunikation, retorik eller storytelling.

Ta ett första steg mot bättre kommunikation i din organisation genom att kontakta Lars Leiram, som på Move ansvarar för området Kommunikation. Lars är nåbar på lars@move.se eller + 46 733 601 718.

*SVD (2011-01-30)