Våra tjänster

Kommunikation

Ett företags kommunikation – och hur väl den fungerar – är en avgörande framgångsfaktor.

Brister i kommunikationen kostar företag stora summor varje år. * 

För ledare är förmågan att kommunicera avgörande för att bygga relationer med medarbetare och få dem att känna sig delaktiga och motiverade. Något som är särskilt viktigt i tider av förändring. I en studie av 500 företag i 10 europeiska länder framkom att bristande kommunikation i en organisation var det största hindret mot framgångsrik förändring och att svenska företag var sämst i Norden på att kommunicera internt kring strategiska förändringar.

Move erbjuder skräddarsydda utbildningar inom alla kommunikationsområden, för att stödja er i den förändring ni vill uppnå. Det kan handla exempelvis om att utbilda ledare och/eller medarbetare i internkommunikation, presentationsteknik, skriftlig kommunikation, retorik eller storytelling.

Ta ett första steg mot bättre kommunikation i din organisation genom att kontakta Lars Leiram, som på Move ansvarar för området Kommunikation. Lars är nåbar på lars@move.se eller + 46 733 601 718.

*SVD (2011-01-30)

STORYTELLING

Bättre ledarskap genom medveten storytelling

“The single best use of your time as a leader is to learn storytelling—and get really, really good at it.”

-Carmine Gallo, 2019

Människan kan ha berättat berättelser i minst 50 000 år; bland annat för att underhålla, undervisa, förmedla idéer och få andra med sig. Och berättande har inte tappat i betydelse i vår tid. Snararare tvärtom. Genom att berätta berättelser med ett budskap kan du som ledare bland annat inspirera, måla upp en vision, dela med dig av erfarenheter, definiera er företagskultur, förmedla värderingar, förklara vem du är och vad du tror på, samt leda i förändring. Därför utnyttjar ledare storytelling på ett medvetet sätt i sitt ledarskap i organisationer som Microsoft, Google, Procter & Gamble, Världsbanken och Nike

Storytelling och ledarskap

Varför är storytelling så effektivt? Det går inte att beordra människor att plötsligt ”älska sitt jobb”, ”vara mer kreativa”, ”bli mer motiverade” eller ”följa säkerhetsreglerna.” Det är inte så våra hjärnor fungerar. Men om du berättar en story om en kvinna som bröt mot säkerhetsreglerna i en fabrik och blev invalidiserad på kuppen, så har det mycket större effekt än att låta någon läsa säkerhetsreglerna från pärm till pärm. En mängd vetenskapliga studier visar att välberättade stories med en inbyggd och tydlig poäng väcker känslor hos mottagaren. Det är till och med så att hjärnan hos mottagaren synkroniseras med hjärnan hos sändaren av berättelsen. Som mottagare hamnar vi ”inne i sändarens hjärna” och upplever det han eller hon upplever – det syns dessutom tydligt vid en magnetröntgen. Känslorna som berättelsen väcker i oss är det som triggar till handling; till exempel att börja agera säkert på arbetsplatsen. (Se: Greg J. Stephens, Lauren J. Silbert, and Uri Hasson, PNAS, 2010.)

Så blir du en bättre storyteller

Hur ska du tänka för att bli en bättre storyteller? För det första; använd gärna humor, men dra inte vitsar. Ett bra tips är anekdoter som innehåller ovanliga överraskningar eller där det som hände ledde till en i förhand oväntad insikt. Berätta inte på bekostnad av andra. Med andra ord förlöjliga eller diskriminera inte någon annan genom en berättelse.

Din berättelse ska vara sann. Men du behöver inte vara den som upplevt det som berättelsen handlar om. Bara du känner för storyn och den förmedlar det du vill ha sagt. Och handlar den om en familjemedlem eller medarbetare så ska du i förväg ha kollat med dem att det är ok att du berättar storyn. Din story måste ha en början, en mitt och ett slut. Och sist, men kanske viktigast av allt, ska detfinnas ett budskap/en lärdom i berättelsensom dina mottagare kan applicera direkt i sina dagliga jobb.

Vill du ha fler bra storytellingtips och bli en bättre storyteller? Moves storytelling-specialist Lars Leiram, konsult och medgrundare till Move, ger dig teorierna, de rätta verktygen och coachar dig.

Så använder Move Everything DiSC®

Dagens arbetsliv bygger mycket på samarbete. Och inte sällan ska människor med olika personligheter, beteendestilar och sätt att kommunicera, plötsligt kunna samarbeta och prestera på topp. Individer som kanske aldrig tidigare jobbat ihop och knappt ens känner varandra. Det är som upplagt för missförstånd och konflikter. Men även i grupper där medlemmarna är bekanta med varandra så kan det skava rejält. Vi på Move brukar underlätta bland annat för grupper som ska samarbeta eller redan samarbetar genom att börja en kundinsats med att alla får göra en Everything DiSC®-profil.

Vad är Everything DiSC®?

Everything DiSC® är ett beteende- och kommunikationsprofilverktyg, som till vissa delar är baserat på en modell framtagen av William M. Marston. De senaste 50 åren har verktyget utvecklats i olika steg och bygger på stora mängder data och gedigen forskning. Den nuvarande versionen (generation 3) har namnet Everything DiSC® och den togs fram av John Wiley & Sons Inc. på 2010-talet och finns på svenska från 2013. Verktyget är adaptivt och normerat för den språkgrupp som det avser mäta. Det är såvitt vi vet det enda adaptiva beteende- och kommunikationsprofilverktyget på marknaden.

Vad innebär adaptivt?

Att Everything DiSC® är adaptivt innebär att du inte ställs inför tvingande val (forced choice), utan får fem valalternativ för varje fråga och att dina tidigare svar avgör vilken nästa fråga blir. Att detta överhuvudtaget är möjligt beror på den algoritm som ligger och ”räknar” i bakgrunden för att få grepp om alla möjliga alternativ. Och verktyget utgår inte från enbart de fyra grundfunktionerna utan Everything-DiSC®-modellens 12 beteendestilar, som representerar en stor mängd variationer. Det gör att det går att få en väldigt stor nyansering i en profil

Everything DiSC® ger en fördjupad självinsikt

Ditt resultat presenteras i form av en individanpassad profil som fördjupar din självinsikt genom de ovan nämnda 12 beteendestilarna. Du blir varse dina egna preferenser och din benägenhet att agera på vissa sätt. Och du lär dig att bättre relatera till andra och får tillgång till handfasta strategier som hjälper dig att förbättra dina interaktioner med dina medmänniskor och i slutändan därför också dina prestationer.

Reliabilitet och validitet

Vill du veta mer om verktyget reliabilitet och validitet, eller dess användningsområden, kontakta gärna någon av oss på Move, så kan vi guida dig fram till om Everything DiSC® är det verktyg som du bör använda i en utvecklingsinsats. Om du har frågor som vi inte kan besvara så har vi ett nära samarbete med Wiley och kan då hänvisa dig eller ta reda på svaret genom dem. Vi anser att Everything DiSC® är det instrument på marknaden som just nu ger de största fördelarna vid samtal kring beteende och kommunikation mellan individer och i grupper.

Du når Lars Leiram på lars@move.se och/eller + 46 733 601 718 .