Våra tjänster

Coaching

Ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val är coachning. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

Dagens medarbetare vill ha en coach mer än en chef. *

I en undersökning gjord av Gallup, framkom att endast 14 procent av de anställda vid företag tyckte att de årliga medarbetarsamtalen inspirerade till att bli bättre i sitt jobb. Medarbetarna eftersökte istället ett mer coachande förhållningssätt hos sina chefer.

Men vad är ett coachande förhållningssätt? Utgångspunkten är att den som blir coachad är expert på sina behov och coachens roll är att ställa rätt frågor, så att den coachade själv kommer fram till svaren och agerar därefter. Ett coachande förhållningssätt får andra att växa och utvecklas; bli mer självmedvetna och trygga, så att de vågar ta steg de inte funderat på att ta, eller vågat ta tidigare. På köpet får du som coachande ledare mer självständiga kollegor och tid över till att leda och nå målen. Enligt företaget Bersin & Associates (2009) har företag där cheferna coachar medarbetarna i snitt 81 procent bättre affärsmässiga resultat än företag där ingen eller lite tid ägnas åt coaching.

Vi på Move är certifierade coacher och erbjuder den allra högsta nivån på och kvaliteten inom coaching, coachande handledning, chefscoaching och coaching för ledarutveckling. Vi skräddarsyr lösningar utifrån individens och organisationens behov och genomför allt från individuella samtal, till treparts- och gruppsamtal tillsammans med chef. Vi erbjuder även utbildning i det coachande förhållningssättet för chefer, där du som chef får verktygen som behövs för att själv kunna coacha dina medarbetare.

Syftet med coaching är att utveckla människor, frigöra potential, hitta svar och inre motivation. Coaching är ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör, men också den vi är – allt i syfte att skapa mening och resultat.

Kontakta Charlotta Klacker, ansvarig för området Coaching på Move, om du vill veta mer om hur du kan använda coaching för att utveckla både dig själv och din organisation. Du når henne på charlotta@move.se eller +46 706 20 40 95.

*Gallup 2018