Våra tjänster

Coaching

Ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val är coachning. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

Dagens medarbetare vill ha en coach mer än en chef. *

I en undersökning gjord av Gallup, framkom att endast 14 procent av de anställda vid företag tyckte att de årliga medarbetarsamtalen inspirerade till att bli bättre i sitt jobb. Medarbetarna eftersökte istället ett mer coachande förhållningssätt hos sina chefer.

Men vad är ett coachande förhållningssätt? Utgångspunkten är att den som blir coachad är expert på sina behov och coachens roll är att ställa rätt frågor, så att den coachade själv kommer fram till svaren. Ett coachande förhållningssätt får andra att växa och utvecklas; bli mer självmedvetna och trygga, så att de vågar ta steg de inte funderat på att ta, eller vågat ta tidigare. På köpet får du som coachande ledare mer självständiga kollegor och tid över till att leda och nå målen. Enligt företaget Bersin & Associates (2009) har företag där cheferna coachar medarbetarna i snitt 81 procent bättre affärsmässiga resultat än företag där ingen eller lite tid ägnas åt coaching.

Vi på Move är certifierade coacher och erbjuder den allra högsta nivån på och kvaliteten inom coachande handledning och coaching för ledarutveckling.

Är du intresserad av att bli diplomerad coach?

Via CoachWalk Academy utbildar, diplomerar och coachar vi dig som vill certifiera dig på olika nivåer inom coaching. Dina handledare är coacher som har den högsta ackrediteringen i branschorganisationen ICF (International Coach Federation).

Är du intresserad av att bli diplomerad coach eller lära dig mer om coachande handledning så kan du läsa mer och anmäla dig här.

Nyfiken på hur coaching kan hjälpa dig och/eller din organisation att nå högre? Då är du välkommen att kontakta Charlotta Klacker, ansvarig för området Coaching på Move. Du når henne på charlotta@move.se eller +46 706 20 40 95.

*Gallup 2018