Referenser

Svenska Ridsportförbundet

Vad ville vi göra?

”Ridsportens Affärsskola är ett exklusivt och skräddarsytt program som utvecklar ridskolan som företag. Det vänder sig till ridskolechefer och förtroendevalda styrelseordförande som även vill utveckla sig själva som ledare. Fokus i programmet – som Move Management ansvarar för – ligger på Kommunikation och Ledarskap, det vill säga hur du skapar motivation, engagemang, struktur och framgång i din verksamhet. Dessutom ägnar vi tid åt erfarenhetsutbyte, ekonomi och juridik. Vi anlitar enbart utbildare i toppklass.”

Vad gjorde vi (tillsammans med Move)?


”Move möter deltagarna under utbildningens första två dagar och återkommer sedan för återkoppling mot slutet av utbildningen. Deltagarna tar med sig verkliga case och får direkt feedback samt väldigt många konkreta verktyg. Moves utbildare har en oerhörd förmåga att förmedla kunskap, skapar fin dynamik i gruppen och bidrar som skicklig facilitator till kunskapsöverföringen mellan deltagarna.”

Hur blev resultatet?

“Skickligheten att leverera på volley när det krävs är ett framgångskoncept! Moves utbildare har också en fantastisk talang att entusiasmera, det känns verkligen att han brinner för uppgiften. Vi har fått mycket positiv feedback från deltagarna och flera har valt att engagera Move såväl regionalt som lokalt. Alla är ju själva ledare och utbildare; många förtroendevalda har parallella karriärer på hög nivå och ställer höga krav. Jag har själv varit med vid varje utbildningstillfälle och har alltid fått med mig nya infallsvinklar och verktyg. Move levererar inget standardkoncept, de fångar upp behoven och önskemålen i rummet och levererar sedan med detta som utgångspunkt.”

Deltagare:

”Det var något av det häftigaste och mest utvecklande jag upplevt i hela mitt liv – och jag har gått många utbildningar. Vi fick med oss en rad nya insikter och metoder att använda i vårt ledarskap. En hel uppsättning verktyg för olika behov!

För att leda andra måste du känna såväl dig själv som andra. Vi fick alla göra en DISC-profil, vilket gav oss ökad förståelse och respekt för varandras olikheter. Jag minns speciellt den ömsinta och nyttiga feedback vi fick på våra ”mindre charmerande” sidor.

Vår kursledare skapade en väldigt fin stämning i gruppen och ett nätverk för framtiden. Alla i rummet växte, ville och gjorde. Oavsett om du var extrovert eller mer åt det tysta hållet. Det är lustigt hur mitt ideella engagemang inom ridsporten gett mig en skjuts också i min yrkeskarriär. Jag har precis tillträtt mitt första chefsjobb – ett steg jag inte hade tagit utan utbildningen.”

– Frida Winnerstig, ordförande Fintorps ridklubb