Referenser

Investor

Vad ville vi göra?

“Vi är väldigt bra på att investera i bolag. Nu vill vi bli lika bra på att investera i våra ledare och medarbetare. Inte bara genom teoretiska modeller utan också i varje enskild individs personliga utveckling. Det handlar om att lägga till en dimension, att utveckla viktiga färdigheter som inte lärs ut på universitetet. Investor arbetar långsiktigt och vill vara lika långsiktiga i fråga om våra medarbetares utveckling. Utgångspunkten är att vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en bredare palett inom investeringsyrket och ge chefer och medarbetare tillgång till fler insikter och verktygslådor – från självkännedom och medveten kommunikation till konsten att förstå och hantera gruppdynamik. Vilket också utvecklar teamet och organisationen i stort.”

Vad gjorde vi?

“För att få ut full potential i varje medarbetare satsade vi på att utveckla deras kommunikations- och förhandlingsförmåga och därigenom få ännu bättre möjligheter att lyckas i sin yrkesroll. Vi inledde med en uppskattad och inspirerande kick-off, där vi under ledning av Move jobbade med motivation, kommunikation, ledarskap och möten. Här ingick också en genomgång av medarbetarnas individuella beteendeprofiler. Därefter följde två utvecklingsprogram – ett för Investment Professionals och ett för Investment Managers ­– med mellanliggande lärteam. Med utgångspunkt i teori handlade det framförallt om att träna, reflektera och sätta färdigheterna.”

Hur blev resultatet?

“Vårt team består av skickliga analytiker som arbetar självständigt i en icke-hierarkisk miljö. Utbildningen har gett oss väldigt bra insikter och verktyg att använda i yrket som investerare och ledare – färdigheter som hjälper oss att kommunicera bättre och lyfta varandra genom feedback. Det fanns en viss skepticism innan, men generellt tyckte deltagarna att programmet var väldigt utvecklande med nyttiga övningar inom retorik, coachning och feedback. Feedbackträningen kan till exempel användas både internt och externt i förhållande till våra bolag. Omedelbar återkoppling ger ökad tydlighet i kommunikationen, vilket vi upplever mycket positivt. En bonus är att utbildningen har byggt relationer mellan medarbetarna och att hela gruppen fått ett gemensamt språk för att diskutera viktiga frågor om personlig och organisatorisk utveckling. Vi har också fått verktyg att komma vidare i komplexa sammanhang – det finns sätt att låsa upp saker och ting utan att hamna i skyttegravarna. Dessutom gillar vi våra Smart Cards, jag har mina i väskan och använder dem ofta!”

– Magnus Karlberg, Investment Manager, Investor