Referenser

3M Speedglas™Gagnef

”BBS och Säkra Vanor har fått personalen att få upp ögonen för säkert agerande i vardagen på jobbet.”

Mona Lingemyr, 3M SpeedglasGagnef

Ingenjören Åke Hörnell utvecklade 1976 den automatiskt nedbländande svetshjälmen Speedglas och grundade 1980 Hörnell Elektrooptik i Gagnef, som sedermera blev Hörnell International. Med tiden kom företaget att bli världsledande inom LCD-teknologi-baserade svetshjälmar. 2004 köptes företaget av den amerikanska 3M-koncernen.

Idag tillverkar de 150 anställda på 3M Speedglass™förutom svetshjälmar också den prisbelönta friskluftsfläkten Adflo som svetsaren använder tillsammans med sin Speedglas-hjälm.

Höga olyckstal som behövde minskas

Upprinnelsen till införandet av BBS var att 3M Speedglas under en längre tid hade brottats med relativt höga olyckstal som högsta ledningen i USA ville få ner. I USA jobbade man sedan lång tid tillbaka med BBS och ville implementera det även i Sverige.

-Vi hörde av 3M PELTOR™ i Värnamo att de tagit hjälp av Move Management och Ulf Dennholt med att implementera BBS och Säkra Vanor och att de var mycket nöjda med samarbetet, så vi beslöt oss för att också kontakta Ulf Dennholt, säger Mona Lingemyr, som är ingenjör och jobbar med säkerhet på 3M Speedglas.

Det första som skedde på 3M Speedglas efter att Move Management kom in i bilden var att Ulf Dennholt utbildade en ”Champion” och så kallade ”förstärkare” som i sin tur utbildade avdelning efter avdelning i BBS, med stöd från Ulf Dennholt och Move.

Största utmaningarna vid införandet av BBS?

Enligt Mona Lingemyr låg den största utmaningen i att få med ”förstärkarna” i processen. De var positiva till BBS men insåg kanske inte alltid att de behövde ”prioritera ett antal minuter per vecka” för att prata med sina kollegor och stötta arbetet med Säkra Vanor.

-Förstärkarna är A och O för att implementeringen av BBS ska bli lyckosam. När det är mycket att göra i produktionen är det lätt att tappa Säkra Vanor, då är förstärkarnas engagemang enormt viktigt, säger Mona Lingemyr.

På 3M Speedglas har man upplevt att det tar ett tag innan man får kärngrupperna att ta ägandeskapet över implementeringen av BBS. Och det beror sannolikt på att kärngrupperna är vana vid att styras av sin chef.

Trots vissa initiala utmaningar har dock införandet av BBS och Säkra Vanor fungerat mycket bra och antalet olyckor har minskat markant.

-Vår upplevelse är att det beror på att BBS och Säkra Vanor fått personalen att få upp ögonen för säkert agerande i vardagen på jobbet. Det är en stor skillnad på tänket idag jämfört med förr. Vi får till och med höra att folk tänker mer på säkerhet även hemma. Att implementeringen blivit så lyckad beror mycket på samarbetet med Move som har fungerat väldigt bra, säger Mona Lingemyr.

BBS-projektet och dess framgång har gett ringar på vattnet och Move Management har nu även ett BBS-samarbete med 3M SlipNaxos Västervik. Alla 3M-fabriker World Wide har sedan 2017 uppdraget att genomföra BBS i sin Måltavla.