Referenser

3M PELTOR™Värnamo

”De många incidenterna gjorde oss bekymrade. Vi behövde ett system för att åtskilja personal och truckar.”

Anders Persson, 3M PELTORVärnamo

PELTOR™ Värnamo ingår numera i den amerikanska 3M-koncernen. PELTOR™ är ett varumärke

för ett brett utbud av skyddsutrustning för huvud, ansikte och hörsel samt kommunikationslösningar för

bullriga miljöer. Tillverkningen sker i Värnamo där man har 320 anställda som arbetar i produktlinjer. Ända

sedan starten har man haft många incidenter, bland annat i samband med att personalen befunnit sig bland truckarna på golvet.

-Det gjorde oss bekymrade och vi började leta efter ett system för att åtskilja personal och truckar. Vi hittade A-safe – flexibla skyddsbarriärer. Men vi fann också BBS, Behavior-Based Safety, och Move Management, som visade sig ha den expertkunskap som vi insåg krävdes för att alla anställda på 3M PELTOR™ Värnamo skulle tro på BBS, säger Anders Persson, produktionsledare EHS på 3M PELTOR Värnamo.

Efter att man bestämt sig för att gå vidare med BBS och Move Management fick Anders Persson i uppdrag av ledningen att påbörja arbetet. Det inleddes med att Ulf Dennholt, BBS-specialist och affärsområdesansvarig för BBS hos Move Management, höll ett antal informationsmöten om BBS och hur processen för ett införande av BBS såg ut.

-Vid mötena närvarade ledningsgrupp och ansvariga ledare inklusive skyddsorganisationen. Ulf Dennholt från Move hjälpte oss med de grundläggande dokumenten. Dessa har vi haft som utgångspunkt i det fortsatta arbetet i Värmamo – med tiden har de anpassats lite.

Största utmaningarna vid införandet av BBS?

Som många andra företag som har infört nya processer har 3M PELTOR™ Värnamo upplevt ett visst motstånd mot BBS hos en del avdelningar. Men det var innan det praktiska jobbet med BBS kom igång. Efter en tid insåg de allra flesta anställda att det lönade sig.

-Medarbetarna upplevde att stämningen förbättrades avsevärt och att arbetsplatsen blev tryggare då antalet incidenter minskade drastiskt. De potentiella riskerna ökade dock något år, innan de började avta. Det berodde på att vi började rapportera fler saker. I dagsläget rapporteras allt och alla mindre risker elimineras omedelbart. I dag är BBS-processen självgående hos oss i Värnamo – det ser personalen till vilket känns väldigt positivt, säger Anders Persson.

Hur har samarbetet med Move Management fungerat?

Enligt Anders Persson har samarbetet med Move Management känts ”självklart” från första stund och han tycker att det varit lätt att få kontakt och det stöd han och kollegorna behövt får att nå målet på 70 säkra beteenden.

-Vi har kunnat ringa Ulf på Move Management när som helst för att få råd kring de problem som dykt upp längs vägen. De råd och de tips som vi fått har varit det som drivit projektet fram till där vi står idag. Det har varit ett perfekt samarbete som lett till att vi slog 70 säkra beteenden med råge. 2018 ligger planen på 110 säkra beteenden och det kommer vi att nå upp till, säger Anders Persson.

BBS-projektet och dess framgång har gett ringar på vattnet och Move Management har nu även ett BBS-samarbete med 3M Speedglass Gagnef och 3M SlipNaxos Västervik. Alla 3M-fabriker World Wide har sedan 2017 uppdraget att genomföra BBS i sin Måltavla.