Vårt sätt att se på saken

Namnet Move anspelar på förändring och förflyttning, men också kraftsamling och beredskap. Move betyder även beröra – något vi ständigt strävar efter att göra i våra uppdrag. Fem ord som säger mycket om det vi gör.

Vi tror på kraften i varje människa och därmed i varje organisation. 
När människor mår bra och vågar mer, är steget inte långt till att hela företag och organisationer växer och utvecklas. Vi ger alltid mycket av oss själva i våra uppdrag. Närvaron är total.

Vi resonerade igenom det hela ordentligt, skakade hand med ett leende och startade Move Management AB. Vi bestämde oss för att leverera konsekvent hög kvalitet, ständigt ligga i framkant med hjälp av egen och andras forskning, visa uppriktig respekt och omsorg om kunden och dessutom bjuda på en personlig touch i allt vi gör, både digitalt och analogt.

DET HÄR ÄR MOVE

Om ni vill utveckla och förflytta er verksamhet från A till B, eller förvalta befintlig verksamhet på bästa sätt, då säkerställer vi på Move Management att individerna i verksamheten har en tydlig bild av det som ska uppnås, en uttalad motivation, rätt kompetens och de rätta metoderna och verktygen för att kunna bidra optimalt på resan.

Vi analyserar, ställer diagnos, designar en struktur, genomför och följer upp. Allt i nära samarbete med er.

Move är idag drygt 30 individer som med lång erfarenhet, stor samlad kompetens, ett personligt bemötande och en lång rad av beprövat effektiva verktyg, får utvecklingen att ske, även i vardagen. Med våra digitala lösningar, bland annat vårt intuitiva uppföljningsverktyg, ser vi till att känslan och effekterna sitter i, även på lång sikt.

Vi tar oss an varje uppdrag med mod, medvetenhet, omtanke och lust. Kanske är det därför nästan hundra procent av våra kunder väljer oss även för sitt nästa uppdrag.

Hur kan vi hjälpa dig att förflytta dig och din organisation?