Vägen till ett hållbart arbetsliv går via Move Management

Händer det att du och kollegorna pratar om hur mycket ni har att göra på jobbet? Brukar det stanna vid ett konstaterande som ingen gör något åt ... för ”alla ju har så mycket att göra”? Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan ett allt mer gränslöst arbetsliv och psykisk ohälsa. Med gränslöst menar vi att vi kan arbeta var som helst, när som helst och är tillgängliga mer eller mindre dygnet runt. När dessutom fritid och semester fylls med aktiviteter varje vaken minut blir det svårt att hitta tid till återhämtning. Att bara vara när vi är lediga är inte längre ett alternativ.

Allt detta sammantaget återspeglas i folkhälsostatistiken. Under 2018 drabbades drygt 107 000 svenskar av stressrelaterad psykisk ohälsa. Av dessa var drygt 75 procent kvinnor. I övriga Europa är siffrorna lika oroväckande. En färsk EU-undersökning visar att psykisk ohälsa årligen kostar medlemsländerna 600 miljarder Euro. Det motsvarar nästan dubbla tyska statsbudgeten. Det kan tyckas självklart att dålig arbetsmiljö gör att vi inte kan arbeta optimalt och att vi i förlängningen kan bli sjukskrivna. Men brister i en organisation och dess arbetsmiljö påverkar även dem som inte är sjukskrivna. Enligt en studie från Uppsala universitet kan arbetsmiljöproblem få till följd att medarbetarna upplever att de förlorar en tredjedel – eller ännu mer – av sin prestationsförmåga på jobbet.

Ladda ner produktbladet här: Vägen till ett hållbart arbetsliv går via Move Management
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015