Uppdatering avseende kommande GDPR-lagstiftning

Den 25 maj träder den nya GDPR-lagstiftningen (General Data Protection Regulation) avseende skydd för personuppgifter i kraft i EU:s medlemsländer. Reglerna innebär bl a att det ska finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna innehållande ett antal punkter som lagen föreskriver. Move är i processen att ta fram ett personuppgiftsbiträdesavtal, informationssäkerhetsplan samt riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter som uppfyller den nya lagens krav, detta kommer att vara klart och gälla för alla våra kunder från den 25 maj, 2018. Detta avtal innebär inte någon förändring avseende hur personuppgifter behandlas av Move, men det tydliggör hanteringen samt speglar de krav som den nya GDPR-lagen ställer. Kontakta oss gärna på info@move.se om du undrar något.
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015