Team Quality Survey - Verktyget som snabbt ökar ditt teams effektivitet

I stort sett alla verksamheter och team existerar med syfte att skapa resultat. Och långsiktigt hållbara resultat får vi genom att studera tre resultat-aspekter:

  • Lönsamhet eller effektivitet som kan mätas i pengar
  • Välmående för de inblandade
  • Rätt kvalitet i leveransen
Kortsiktigt fungerar det att prioritera bort en av aspekterna. Däremot aldrig i det längre perspektivet. För att teamet eller verksamheten ska kunna skapa förutsättningar för goda och långsiktiga resultat så behöver medlemmarna kunna arbeta effektivt tillsammans. Snabbaste vägen till effektivitet är att använda sig av Team Quality Survey (TQS) – ett lättanväntoch synnerligen effektivt verktyg.

Ladda ner produktbladet här: Team Quality Survey - Verktyget som snabbt ökar ditt teams effektivitet

Fotograf: Matt Artz, Unsplash
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015