Säkra vanor = ökad arbetsplatssäkerhet

Move Management var bland de första i Sverige med att hjälpa företag jobba med arbetsplatssäkerhet på beteendeanalytisk grund; BBS – Behavior-Based Safety. Inom BBS ligger fokus på att öka mängden bra beteenden istället för att endast leta fel. Och man utgår från arbetstagarens verklighet. För det är hen som är expert på riskerna i de dagliga arbetsuppgifterna. Och det är dessa risker man ska vända till Säkra vanor. Här kan du läsa om hur Move Management arbetat med BBS ihop med kund: https://lnkd.in/d-ApMZz Fotograf: Ulf Dennholt
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015