Rundabordssamtal med Move - Inkludering och mångfald

Mångfald är en förutsättning för framåtskridande, innovation och tillväxt i organisationer och samhället i stort. Genom att vara öppna för nya idéer och människor som är olika oss själva, så kan vi attrahera talanger och kompetenser från alla grupper i samhället. Att däremot inte ta tillvara på de möjligheter som icke-homogena arbetsplatser ger kan i förlängningen leda till minskad konkurrenskraft.

Därför startas mängder av program som syftar till att initiera och stödja inkludering och mångfald. Intentionerna är goda men tyvärr leder inte alla dessa initiativ till framgång, enligt en artikel i Harvard Business Review: https://hbr.org/2016/07/why-diversity-programs-fail

Är då mångfaldsprogram helt meningslösa? Om inte, vad behövs för att de ska ge effekt? Och hur kan vi själva bidra till inkludering och mångfald? Frågorna är utgångspunkten för Moves faciliterade rundabordssamtal om inkludering och mångfald; ett unikt tillfälle att dela idéer, erfarenheter och få nya perspektiv. Ett samtal där alla deltagare har samma status och varje röst väger lika tungt.

Välkommen till ett samtal där du garanterat får nya kontakter och insikter.

Ladda ner produktbladet här: Rundabordssamtal med Move - Inkludering och mångfald
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015