Move Managements 10-åriga ledarutbildningsinsats har lett till ”en kulturförändring” och ett ledarskap i världsklass

Forskning visar att 70 procent av alla företag misslyckas med sitt förändringsarbete vilket kostar tid, resurser och engagemang. För att vända trenden krävs ett aktivt strukturerat arbete, liksom stöd och metoder. Det vet Move Management som jobbat framgångsrikt med förändringsprocesser i företag, sedan starten för tio år sedan. Alldeles nyligen har Move Management avslutat ännu ett 15 dagar långt ledarskapsprogram hos ett svenskt företag med runt 3 000 anställda. De senaste 10 åren har nästan 200 chefer deltagit i programmet. Enligt företaget syftar programmet till att stärka och medvetandegöra chefernas ledaregenskaper, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett ansvarstagande, modigt och engagerat ledarskap, som driver företagets utveckling framåt. - Programmet vänder sig främst till chefer som gått en obligatorisk introduktionsutbildning, har minst två års chefserfarenhet och gärna vill ta nästa steg i sin ledarutveckling, säger Peter Forsman från Move Management, som tillsammans med kollegan Ann-Sofie Gustafsson hållit i programmet ända sedan starten. Programmets pedagogik är erfarenhets- och upplevelsebaserad och har en förankring i vardagen genom att deltagarna utgår från faktiska case. Move har tillsammans med företaget uppdaterat och förändrat programmet över tid för att gå i linje med företagets utveckling. - Till detta kopplas konkreta verktyg, nya sätt att tänka och möjligheter till långsiktigt nätverkande och kunskapsutbyte. Det här sättet att arbeta på för både individerna och hela gruppen framåt under resan och ger företaget ett gemensamt värderingsstyrt ledarskap, säger Ann-Sofie Gustafsson på Move. När företagsledningen nu blickar tillbaka så har de tio åren som programmet körts lett till att företaget fått en gemensam teoretisk grund att stå på och en tydligare gemensam ledarskapsstil där feedback och coachning blivit naturliga inslag i ledarskapet. Företaget går till och med så långt som att säga att programmet lett till ”en kulturförändring där samverkan över affärsområdena blivit mycket vanligare.” Nästa ledarskapsprogram är redan bokat och företaget ”ser fram emot kommande års samarbete med Move Management.”
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015