Move Management hjälper allt fler företag att öka sin arbetsplatssäkerhet genom ny, effektiv metod

I Sverige skedde under 2017 drygt 33 000 arbetsplatsolyckor. 55 av dem hade dödlig utgång. Nu har allt fler arbetsgivare fått upp ögonen för BBS – Behavior-Based Safety – en metodik som handlar om att påverka och förändra arbetstagares beteenden. Move Management, som hållit på med BBS längst i Sverige, märker ett ökat intresse för BBS hos svenska företag, då metodiken har gett väldigt goda resultat. Traditionellt säkerhetsarbete har ofta handlat om kontroll av medarbetare. Det har visserligen gett resultat, men har emellanåt haft en hämmande inverkan på de anställdas engagemang, öppenheten kring de risker som finns på arbetsplatsen liksom de incidenter som inträffat. -Anställda vill helt enkelt inte rapportera när de gör fel, av rädsla att straffas. I BBS-metodiken, som har sitt ursprung i forskningen inom beteendeanalys, arbetar man istället med att observera och mäta beteenden, som exempelvis antalet uppnådda säkra vanor, säger Ulf Dennholt, BBS-specialist på Move Management. I USA och Kanada har BBS använts inom industrin sedan 1960-talet. I Sverige introducerades BBS för 7–8 år sedan och här var Ulf Dennholt och Move Management pionjärer. Då studier har visat att den mänskliga faktorn finns med som en återkommande parameter bakom 96 % av arbetsplatsolyckor, fokuserar man i BBS på att påverka och ändra medarbetares beteenden via motivation och stark lokal förankring. Allt i syfte att öka andelen säkra beteenden och på så sätt förebygga risker och skador på arbetsplatsen. -I BBS arbetar man med hela organisationen men frontlinjestyrt; det vill säga linjepersonalen inventerar och avgöra vilka risker man ska arbeta med, säger Ulf Dennholt. Organisationens ledare har rollen att ta bort hinder för säkra beteenden och framförallt att stötta processen. Risker hanteras lokalt av skift- eller arbetslag och de åtgärder som sätts in kan skilja sig åt beroende på uppgifter eller arbetsstationer, säger Ulf Dennholt. Hur väl fungerar BBS? I en studie av 73 företag som implementerade BBS var den genomsnittliga skadereduceringen 26 % redan efter 12 månader och efter 60 månader hade antalet skador minskat med 75 %. I Sverige är det än så länge ganska få företag som implementerat BBS. Och majoriteten av dem har fått hjälp av Move Management – bland annat 3M Värnamo (Peltor), 3M Gagnef (Speedglas), 3M Västervik (Slip Naxos), Jotun Paint, Ahlstrom Paper Ställdalen och det statligt ägda logistikföretaget Green Cargo med 2000 anställda och en omsättning på 4,3 miljarder. Här påbörjade Move Management ett implementationsarbete 2016. -Hittills har vi besökt 23 bangårdar och har utbildat 55 grupper och arbetet med att utbilda resterande anställda fortlöper. Och det har redan gett ordentliga resultat; självrisk-kostnaderna har minskat med 76 % i fjol och i takt med att allt fler företag får upp ögonen för BBS, så kan antalet arbetsplatsolyckor komma att minska betydligt. Det känns väldigt hoppfullt, avslutar Ulf Dennholt.
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015