Mebook - Det optimala digitala stödsystemet för individutveckling

Hur många gånger har vi inte gått en utbildning genom jobbet, blivit inspirerade och tänkt att ”det här ska jag börja med när jag är tillbaka på jobbet.” Den första veckan går det bra men sedan faller det nya vi lärt oss på något märkligt sätt i glömska, när vardagen kommeremellan. Nu finns det en lösning. Den stavas Mebook och är ett effektivt digitalt stödsystem för långsiktig individ- och grupputveckling. Mebook ger uppgifter, följer upp, mäter och stöttar en individs utveckling i vardagen på jobbet. Och tack vare att Mebook är en så kalladmolnettjänst så nås verktyget från alla typer av digitala plattformar.

Ladda ner produktbladet: Mebook - Det optimala digitala stödsystemet för individutveckling
Arkiv
2020
2019
2018
2017
2016
2015