Konsultationens Konst - På den organisatoriska scenen

Under hösten tog vi även steget fullt ut mot en ny arena och lanserade Konsultationens Konst. Med hjälp av aktionsmetodik visar vi hur det är möjligt att förändra kultur, beteenden och attityder ute i organisationerna. En förväntansfull grupp deltagare lotsades igenom programmet och kom stärkta ut på andra sidan med en mängd nya insikter och kunskaper – eller som en deltagare uttryckte det: ”Tack för den bästa utbildningen jag gått på många herrans år”.
Arkiv
2019
2018
2017
2016
2015
2014