Facilitering av hållbarhetskonferens i Köpenhamn

När över 200 delegater från hela Norden möts kring ett så angeläget men även komplicerat ämne som hållbarhet, är det bra om någon faciliterar fram deltagarna till konkreta resultat som man kan enas kring. Move bidrog med fyra av våra facilitatorer till att skapa en sammanhållen agenda och ett konstruktivt klimat i de olika workshoparna.
Arkiv
2019
2018
2017
2016
2015